Cesta: Odborná činnost / Projekty přeshraniční spolupráce / Keď ruky rozprávajú


 

 

V roce 2013 vypracovalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja projekt Keď ruky rozprávajú

Kód projektu: ITMS: 22410120053

 

Tento projekt  je  spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov európského fondu regionálného rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.

 Hlavným cezhraničným partnerom je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštem.

 Cieľom projektu je propagácia a rozvoj tradičnej kultúry a remesiel na Pováží a Valašsku

 

Hlavné aktivity a cíle

 

Návrat ku tradíciám - spoločné výstavy:

Aktivita je zameraná na organizáciu štyroch samostatných výstav v priestoroch Krajského kultúrneho strediska v Žiline:

 

  1. Košieľka bielena, rubáčik riasený  25.7. – 15.8. 2014 – výstava ľudových odevov z celého Slovenska a originálných fotografií K. Plicky, doplnená o fotografie rožnovkého kroje.
  2. Symfónia drotu 25.9. – 10.10. 2014 autorská výstava prác Márie Porubčanskej doplnená fotografiami drotárov z Valašského muzea v přírodě.
  3. Jubilanti 15.10. – 31.10.2014 Výstava prác jubilujúcích členov klubov při KrKS v Žiline (palickovaná čipka, foto, obrazy, básne), doplnená o fotografie remeslníkov z Valašska, oceněných titulem Nositel tradice lidových řemesel.
  4. Čas vianočný 3.12. – 19.12. 2014 – predvianočná výstava (ozdoby, odventné vence, medovníky), doplnená o dobové vianočné pohladnice z archivu Valašského muzea v přírodě.  

 

Návrat ku koreňom – publikace

Uchovávanie zvykov a tradícií je v súčasnosti o to zložitejšie, že ich pamätníci postupne vymierajú a tiež sa v modernej dobe stávajú pre mnohých nezaujímavé. Preto sa aj postupne vytrácajú z pamäti ľudí. My chceme oživiť tieto tradície a zvyky tak, že vydáme publikáciu s pracovným názvom " Návrat ku koreňom ", ktorá bude zameraná na popis tradičných zvykov spojených so sviatočnými obdobiami na Valašsku a na Považí. Publikácia bude spracovaná populárnou formou, tak aby sa prihovárali širokej a nie len odbornej verejnosti.

 

 

Valašské okienko - Hričovské pastorále 16. srpen 2014, Dolný Hričov

 

Hričovské pastorále patria medzi tradičné podujatia, ktoré Krajské kultúrne stredisko organizuje v obci Dolný Hričov. Obsahovo je zamerané na folklórne vystúpenia a na súťaž v strihaní oviec s medzinárodnou účasťou. V rámci realizácie tohto projektu sa prepojí podujatie so spoločnou projektovou aktivitou Valašské okienko, čo bude

prezentácia tradičných remesiel v remeselníckych stánkoch na podujatí Hričovské pastorále. Zastúpené byly: rezbárstvo a technika viazanie drevorubeckých rukavic na forme.

 

Vánoční jarmark 13.12.2014

Ukázka a prodej tradičních výrobků z dílen lidových řemeslníků z regionu a širšího okolí, spolu s vystoupením folklorních souborů s vánoční tematikou.

Součástí programu je také prezentace lidových tvůrců ze Slovenska v areálu Valašské dědina a dvou souborů ze Strečna, v rámci projektu Keď ruky rozprávajů.

 

 

Krajské kultúrne stredisko v Žilině

Horný val 20

011 82 Žilina

 

Více informací:

http://www.krkszilina.sk/

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English