Cesta: Odborná činnost / Projekty přeshraniční spolupráce / Gastrocesta tradičných kuchýň


 

V roku 2012  vypracovalo  Liptovské  múzeum v Ružomberku v zriaďovacej  pôsobnosti  Žilinského samosprávneho kraja  projekt  Cesta tradičných kuchýň, Kód mikroprojektu : SK/FMP/09/029

Tento projekt  je  spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov fondu  mikroprojektov  spravovaného Trenčianskym samosprávnym  krajom. Fond mikroprojektov.

Projekt bol podporený v celkovej výške  33 890,00 € z toho spolufinancovanie  zo zdrojov EÚ 16184 €, spolufinancovanie  zo zdrojov ŠR 1904 €, spolufinancovanie  z vlastných zdrojov múzea a zdrojov  zo  Žilinského samosprávneho kraja  15802 €.

Cezhraničným partnerom projektu je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm . Domácimi partnermi sú dve múzeá v prírode -  Múzeum  oravskej dediny v Zuberci a Múzeum  slovenskej dediny v Martine  . Hlavným cieľom projektu je podpora regionálnych kultúrnych tradícií v oblasti prezentácie   tradičných jedál a pokrmov podporujúcich rozvoj cestovného ruchu, posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti zachovania a rozvoja kultúrnych  tradícií pre ďalšie generácie, ako aj prehlbovanie kontaktov obyvateľov v prihraničných regiónoch.  Investičným výstupom  projektu je vzbudovanie dvoch drevených prístreškov , ktoré  budú kópiou drevenej ľudovej architektúry s drevenou šindľovou  strechou, V jednom   bude zabudovaná  tradičná pec na  prípravu pokrmov a jedál a a v druhom otvorené ohnisko na  prípravu pokrmov s mlieka.

V roku 2014  bude Liptovské múzeum v Ružomberku  v spolupráci s partnerskými múzeami v prírode  realizovať cesty tradičných kuchýň.Odborní pracovníci –etnológovia z partnerských múzeí  odporučia  tradičné recepty jedál a pokrmov z historických regiónov  Liptova, Oravy, Turca a  Beskýd. Na základe  zaslaných receptov  sa pripraví  menu jednotlivých gastro ciest . Predpokladáme  , že to budú tradičné jedlá z múky, zemiakov, ale aj mäsa a zeleniny. V menu budú určite zastúpené aj  tradičné koláče.  Pripravíme aj ukážky spracovania mlieka  a jeho produkty napr. príprava syra , ťahanie nití a iné.

 

V rámci projektu plánujeme štyri gastro cesty tradičných kuchýň . Prvá bude organizovaná v Múzeu  liptovskej dediny v Pribyline za účasti partnerov projektu .Ďalšie tri gastro cesty  budú  v Múzeu  slovenskej dediny v Martine ,Múzeu  oravskej dediny v Zuberci a vo  Valašskom muzeu v prírodě v Rožnově pod  Radhoštěm.

 

Ing. Naďa Somorová

Projektový manažér

Liptovské múzeum v Ružomberku                                               Vypracovala: Ingr. Somorová

Š. N. Hýroša 10,                                                                

034 50 Ružomberok

 

Plakát na akci v Rožnově:

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English