Cesta: Odborná činnost / Projekty přeshraniční spolupráce / Čičmianské muzeum v príroděNázov projektu:

Čičmianske muzeum v prírode

Názov aktivity

 Realizovaná činnost

Aktivita č. 1 Materiálne a technické zabezpečenie projektu

Termín realizácie: 01.01.2014 – 10.04.2014. Zmyslom aktivity bolo zabezpečenie materiálneho vybavenia mikroprojektu.

Aktivita č. 2 Úvodná pracovná schôdza členov projektového tímu

 Termín realizácie: 17.01.2014. Zmyslom stretnutia bolo dohodnutie realizácie aktivít mikroprojekt

Aktivita č. 3 Tradície očami fotografov

Termín realizácie: 12.04.2014 – 23.07.2014.  Jedná sa o jednu s nosných aktivít mikroprojektu. Aktivita sa začala realizovať dňa 12.04.2014 v priestoroch kinosály obce Čičmany. V tejto sále sa na dobu 45 dní umiestnila výstava fotografií z Čičmian a z Valašska. Po skončení výstavy v Čičmanoch bola celá expozícia prevezená do sídla cezhraničného partnera, kde sa dňa 07.06.2014 realizovala otváracia vernisáž.  Výstava tu bola prístupná 45 dní.

Aktivita č. 4 Čičmianský filmový miniFestival

 Termín realizácie: 28.06.2014. Aktivita bola zameraná na realizáciu filmového festivalu a Obci Čičmany a o Valašsku.

Aktivita č. 5 Záverečná schôdza členov projektového tímu

 Termín realizácie: 28.06.2014. Aktivita prebehla podľa naplánovanej žiadosti  v termíne realizácie predchádzajúceho podujatia.

Publicita č. 6 Publicita a riadenie

 Aktivita prebiehala počas trvania celého projektu a jej zmyslom bolo riadenie a publicita projektu.

 


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English