Cesta: Odborná činnost / Projekty přeshraniční spolupráce / Čičmanci a Valasi - prenášame tradície za hranice


Projekt s názvem Čičmanci a Valasi – prenášame tradicie za hranice (kód projektu 2241012037) je realizován ve spolupráci s obcí Čičmany (Žilinský samosprávný kraj, Slovensko), která je hlavním řešitelem projektu a Valašským muzeem v přírodě. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je v rámci projektu hlavním zahraničním partnerem.

Celý projekt je zaměřen na prezentaci kulturně-společenských tradic Valašska a obce Čičmany v rámci jejich celoročních programových titulech, které jednotliví řešitelé v rámci své kulturně prezentační činnosti realizují.

Doba trvání (řešení) projektu je od září 2013 do září 2014. V rámci navržených programových aktivit si návštěvníci Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm seznámí s duchovní a sociální kulturou obce Čičmany, kdy 1. 5. 2014 v rámci pořadu „Slabikář devatera řemesel“  se představí Folklórní soubor Lastovička z Čičman a několik tradičních tamních lidových řemesel.

Dne 12. 7. 2014 se uskuteční poznávací výjezd členů Valašského muzejního a národopisného spolku, a zaměstnanců muzea do Čičman, kde se budou účastnit programu „Společně spoznávajme Čičmany“. Program  účastníkům nabídne poznat historii, této malebné obce, která kromě tradiční lidové architektury, uchovává a prezentuje tradiční lidovou kulturu regionu v podobě několika zajímavých kulturních akcích, nejen regionálního, ale také celoslovenského významu.

V závěru projektového období se Valaši opět rozjedou do Čičman. Tentokrát to bude 27. 9. 2014, kde se budou účastnit pořadu „Stretnutie fujaristov a gajdošov“. Pořad lze charakterizovat jako celoslovenské, ne-li mezinárodní, setkání fujaristů a gajdošů.

Jedním z hlavních výstupů projektu hlavního přeshraničního partnera (Valašského muzea v přírodě je vydání propagační brožury, která představí nejen Valašské muzeum v přírodě, ale především partnerskou obec Čičmany.

Dalším výstupem je prezentace tradiční lidové architektury obce Čičmany formou dvou zmenšených kopií objektů na expoziční ploše Valašského muzea v přírodě.

 

„Slabikář devatera řemesel“

„Společně spoznávajme Čičmany“.

„Stretnutie fujaristov a gajdošov“

„Čičmany – lidová architektura“

 

Projekt "Čičmanci a Valasi – prenášame tradície za hranice", je spolufinancován ze zdrojů EU z Evropského fondu  regionálního rozvoje "Společně bez hranic" v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce  SR - ČR 2007 – 2013 (Kód projektu podle ITMS:22410120037).


 

 

Obec Čičmany

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English