Cesta: Odborná činnost / Projekty přeshraniční spolupráce / Babka varila a radila


Roku 2013 vypracovalo Krajské kultúrne stredisko v Žilině v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja projekt „Babka varila a radila“. 

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Fond mikroprojektov.

Cezhraničným partnerom projektu je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm . Domácim partnerom je Krajské kultúrne stredisko v Žilině.

Hlavným cieľom projektu je podpora regionálnych kultúrnych tradícií

Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom propagácie cezhraničných zvykov, tradícií a kultúry na obidvoch stranách hranice.

Specifické cíle. Organizácia spoločných cezhraničných podujatí zameraných na tradičné kuchárske umenie. Výmena skúsenosti a poznatkov v oblasti propagácie tradičných a kultúrnych hodnôt medzi cezhraničnými partnermi. Skvalitnenie podmienok činností partnerských organizácii Propagácia príhraničného územia z hľadiska cestovného ruchu.

 

Cíl mikroprojektu

Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom propagácie cezhraničných zvykov, tradícií a kultúry na obidvoch stranách hranice.

 

Časový rámec realizace mikroprojektu :1.2.2014 – 30.9.2014

1 - Babka varila a radila v Rajeckej doline: 31.5.2014

2 - Babka varila a radila v Terchovskej doline: 21.6.2014

3 - Babka varila a radila v Rožňově pod Radhoštěm: 18.7.2014

4 - Babka varila a radila v Bytči: 12.7.2014

5 - Babka varila a radila v Žiline: 13.9.2014

6 - Babka varila a radila - finále

 

Bude prebiehať formou jednodňového kultúrno spoločenského podujatia vo vytipovanej obci v Rajeckej doline, Terchovskej doline, Rožňově pod Radhoštěm, Bytči, Žiline, ktorej nosnou časťou bude súťaž vo varení receptov našich starých materí, ktoré si jednotlivé rodiny odovzdávajú z generácie na generáciu. Súťaž bude doprevádzať kultúrny program, výstavy tradičných ľudových výrobkov a vystúpenia folklórnych kolektívov. Súťaž bude vyhodnocovať odborná porota pod vedením skúseného šéfkuchára. Úlohou poroty bude vybrať najlepšie a najoriginálnejšie recepty a kuchárske postupy, ktoré postúpia do finálového kola. Na súťaži sa zúčastnia obyvatelia regiónu a zároveň reprezentanti z určitej charakteristickej oblasti Moravy alebo Sliezska, aby obohatili slovenský región o svoje recepty a tradície. Všetci zúčastnení dostanú Pamätný list a postupujúci vecnú odmenu.

 

6 - Babka varila a radila - finále

Aktivita bude prebiehať formou jednodňového kultúrno spoločenského podujatia vo vytipovanej obci v Žilinskom regióne, ktorej nosnou časťou bude súťaž vo varení kuchárov, ktorí postúpili z predchádzajúcich kôl a ktorí budú pripravovať tie isté alebo nové recepty starých materí. Súťaž bude doprevádzať kultúrny program, výstavy tradičných ľudových výrobkov a vystúpenia folklórnych kolektívov. Súťaž bude vyhodnocovať odborná porota pod vedením skúseného šéfkuchára. Úlohou poroty bude vybrať najlepší a najoriginálnejší recept. Na súťaži sa zúčastnia obyvatelia regiónu Žilinska a zároveň reprezentanti z určitej charakteristickej oblasti Moravy alebo Sliezska, aby obohatili slovenský región o svoje recepty a tradície. Všetci zúčastnení dostanú Diplomi a vecnú odmen

 

Výstupem projektu je společné súťaže a publikácie.

 

Vydanie publikácií

Na každej súťaži porota vyhodnotí najlepšie a najoriginálnejšie recepty a kuchárske postupy. Tieto potom budú za každú súťaž publikované v bulletine.Najlepšie a najoriginálnejšie recepty a kuchárske postupy, ktoré porota vyberie vo finále ako aj ďalšie informácie budú zosumarihované a zverejnené ako knižná publikácia.Prostredníctvom týchto publikácií chceme rozšíriť kuchárske recepty, zvyky a tradičné hodnoty čo najširšej verejnosti, aby sa prostredníctom tohto kanálu šírilo všetko to tradičné bohatstvo čo účastníci súťaží a aj návštevníci podujatí z oboch strán hraníc mohli zažiť a načerpať.

 

Krajské kultúrne stredisko v Žilině

Horný val 20

011 82 Žilina

 

Více informací:

http://www.krkszilina.sk/

 

Plakát na akci:

 

 


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English