Cesta: Odborná činnost / ČSMP / Preambule


Preambule

V České republice se v současné době nacházejí více než dvě desítky muzeí v přírodě. Jejich zřizovateli jsou státní i soukromé instituce. Tato muzea si kladou za cíl zachování jedné z oblastí kulturního dědictví národa – vesměs prvků lidové architektury – různými formami provozu, jejichž účel je vzdělávacího či komerčního charakteru.

Prováděním metodické a poradenské činnosti pro muzea v přírodě bylo Ministerstvem kultury ČR pověřeno Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Neexistuje však otevřená platforma, která by poskytovala prostor pro společné řešení odborných otázek v muzejní problematice, pro vzájemnou spolupráci v oblasti expoziční činnosti a pro prezentaci muzeí v přírodě jako specifických destinací cestovního ruchu.

Problematikou muzejnictví v ČR se obecně zabývá asociace muzeí a galerií (AMG). Její záběr je však příliš široký a problematika muzeí v přírodě se nachází spíše na okraji jejích zájmů. V celkovém počtu více než dvou set členů AMG představují muzea v přírodě pouze několik procent. Navíc se hlavní problémy muzeí v přírodě značně liší od problémů „kamenných" muzeí."

Proto se zástupci níže uvedených muzeí v přírodě, která se nacházejí na území ČR shodli na potřebě vzniku sdružení, jehož prioritou by bylo řešení profesionálních zájmů a potřeb muzeí v přírodě. Záměrem tohoto sdružení je také podchytit soukromá muzea v přírodě a poskytnout jim odbornou a metodickou pomoc. Odbornou úroveň své činnosti hodlá sdružení konfrontovat také v rámci těsné spolupráce s muzei v přírodě v zahraničí a nadnárodními institucemi, jako je ICOM, AEOM, AIMA a další.

Ing. Vítězslav Koukal, CSc. PhDr. Jan Krist
Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
Národní ústav lidové kultury
ve Strážnici
PhDr. Ilona Vojancová PhDr. František Ledvinka
Soubor lidových staveb
Vysočina
Muzeum lidové architektury
Zubnice


Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English