Cesta: Odborná činnost / ČSMP / Orgány ČSMP


Orgány sdružení

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, která je složena ze zástupců všech členů. Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Výkonným orgánem sdružení je pětičlenná Správní rada, která řídí činnost sdružení mezi zasedáním Valné hromady. Kontrolním orgánem sdružení je tříčlenná Dozorčí rada. Oba orgány se schází nejméně dvakrát ročně.

 

Správní rada ve volebním období 2016–2018


prezident

Ing. Jindřich Ondruš

Valašské muzeum v přírodě

Palackého 147

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ondrus@vmp.cz

 

viceprezident

PhDr. Martin Šimša, PhD.

Národní ústav lidové kultury

Zámek č. 672

696 62 Strážnice

jan.krist@nulk.cz

 

členové

PaedDr. Zbyšek Ondřeka

Hlavní třída 13
737 27 Český Těšín

reditel@muzeumct.cz

 

PhDr. Ilona Vojancová - ekonom

Soubor lidových staveb Vysočina

Příčná 350
539 01 Hlinsko

vojancova@pardubice.npu.cz

 

PhDr. Lubomír Procházka

Muzeum vesnických staveb Vysoký Chlumec

Nám. Hynka Kličky 293

261 01 Příbram VI.

prochazka@muzeum-pribram.cz

 

 

Dozorčí rada ve volebním období 2016–2018

Mgr. Vladimír Rišlink

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Regionální muzeum v Kolíně, p. o.

 

Brandlova 35

280 02 Kolín I

reditel@muzeumkolin.cz

 

Mgr. Markéta Hnilicová

Velké náměstí 38

767 11 Kroměříž

hnilicova@muzeum-km.cz

 

PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Ústav evropské etnologie FF Masarykovy univerzity
A. Nováka 1, 602 00 BRNO
drapala@phil.muni.cz

 

tajemník sdružení

Mgr. Radek Bryol

Valašské muzeum v přírodě

Palackého 147

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

bryol@vmp.cz

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English