Cesta: Muzeum / Volná pracovní místa / Volná pracovní pozice - konzervátor a restaurátor sbírkových a mobiliárních fondů


Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm přijme do pracovního poměru:

 

Pracovní místo / funkce:

-          konzervátor a restaurátor sbírkových a mobiliárních fondů se zaměřením materiál – kombinované materiály.

 

Náplň práce:

-          podle ročního a z něj odvozeného osobního plánu práce vykonává činnosti spojené s péčí o sbírkové předměty z různých materiálů a jejich kombinací. Posuzuje technický stav sbírkových předmětů, provádí jejich průzkum, na jehož základě a s použitím odborné literatury navrhuje postup konzervace. Samostatně provádí konzervátorské zásahy. Při těchto pracích se řídí pokyny vedoucího. Použití chemických přípravků při konzervaci konzultuje v určitých případech s kurátorem sbírky. O stavu sbírkového předmětu a provedeném konzervátorském zásahu vede podrobnou konzervátorskou dokumentaci na příslušných kartách, případně na PC. Navrhuje depozitární režim pro jednotlivé zpracované sbírkové předměty. Nejméně jednou ročně provádí základní konzervátorské zásahy na sbírkových předmětech umístěných v expozicích a průběžně sleduje jejich stav. Podílí se na vědecko-výzkumných úkolech.

 

Místo výkonu práce:

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm), pracoviště Centrální depozitář – Oddělení péče o sbírky (Rožnovská 1408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm).

 

Platová třída: dle platné stupnice platových tarifů

Předpokládaný nástup: počátek roku 2018 nebo dle dohody

 

Požadavky na výkon funkce:

-          VŠ vzdělání v oboru (muzeologie, muzejní konzervace-restaurování, restaurování, chemická technologie), případně SŠ vzdělání v oboru

-          praxe v oboru

-          samostatnost, komunikativnost

-          uživatelská znalost Microsoft Office

-          znalost zákona 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících

-          znalost AJ nebo NJ (minimálně jednoho světového jazyka)

 

Požadavky na zpracování žádosti o přijetí:

 1. Motivační dopis
 2. Přihláška (musí obsahovat tyto náležitosti):
  1. jméno, příjmení a titul uchazeče (zájemce)
  2. datum a místo narození uchazeče (zájemce)
  3. státní příslušnost uchazeče (zájemce)
  4. místo trvalého pobytu uchazeče (zájemce)
  5. korespondenční adresa uchazeče (zájemce)
  6. telefonní kontakt, email uchazeče (zájemce)
  7. datum a podpis zájemce
 3. Strukturovaný životopis v požadované struktuře a standardů.
 4. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (ne starší než 3 měsíce).
 5. Výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).
 6. Písemný souhlas se zpracování osobních údajů podle ZOOÚ podle ustanovení § 5 odst. 2. zákona č. 101/2000 Sb.

 

Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení nebudou vráceny.

 

Lhůta pro přijímání přihlášek je do 31. 12. 2017

 

Místo a způsob podání přihlášky:

-          písemně (doporučeně) na adresu Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Na obálku napsat konzervátor – kombinované materiály – neotvírat.

 

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k osobnímu pohovoru.

 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

 

Bližší informace na tel. čísle 737328680 (Mgr. Markéta Šimčíková – vedoucí Oddělení péče o sbírky)

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 30.10.2017

 

                                        

                                                                                        Ing. Jindřich Ondruš

                                                                                        ředitel muzeaJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English