Cesta: Muzeum / Svatební obřady


Možnost uzavření manželství ve Valašském muzeu v přírodě

Vzhledem k tomu, že stoupá zájem veřejnosti o uskutečnění občanského sňatku v areálu VMP, které je prezentováno jako "jiné vhodné místo" k uzavření manželství dle ust. § 4 odst. 2 zákona o rodině, poskytujeme zájemcům informace, které stanoví bližší podmínky k uskutečnění tohoto obřadu.

Zájemci se mohou informovat o podmínkách uskutečnění občanského sňatku v prostorách VMP na ředitelství muzea. V případě zájmu zasílají nejpozději 60 dnů před termínem uskutečnění sňatku písemnou žádost. Obligatorní náležitosti žádosti jsou: jméno a adresa obou snoubenců, termín a hodina obřadu, místo obřadu, kontakt na žadatele, podpis žadatele. Zájemce je povinen doložit povolení příslušného matričního úřadu o uzavření sňatku na jiném vhodném místě (v areálu muzea). V případě splnění všech podmínek a náležitostí dochází k uzavření příslušné smlouvy. Tato smlouva musí být uzavřena nejpozději 30 dnů před konáním svatebního obřadu.

Konání svatebních obřadů v roce 2019  n e n í možné v těchto termínech:

Dřevěné městečko – Radnice   23.2., 19. a 20.4., 27.4.,18.5.,24.a25.5.1.6.,22.6.,1.7. až 31.8.,21.9.,29.9.,4.a5.10.,26.10.,1.11.-31.12.

Valašská dědina – Evagelický toleranční kostel    1.1.až30.4..,18.5.,21.6.,5.a6.7.,13.7.,20.7.,14.9.,19.10.až31.12.

 

Kontaktní osoba pověřená zajištěním průběhu svatebního obřadu a podáváním informací je :

Julie Hlavenková 
e-mail: 
hlavenkova@vmp.cztel.: 571 757 138, mobil: 603 209 811


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English