Cesta: Muzeum / Svatební obřady


Možnost uzavření manželství ve Valašském muzeu v přírodě

Vzhledem k tomu, že stoupá zájem veřejnosti o uskutečnění občanského sňatku v areálu VMP, které je prezentováno jako "jiné vhodné místo" k uzavření manželství dle ust. § 4 odst. 2 zákona o rodině, poskytujeme zájemcům informace, které stanoví bližší podmínky k uskutečnění tohoto obřadu.

Zájemci se mohou informovat o podmínkách uskutečnění občanského sňatku v prostorách VMP na ředitelství muzea. V případě zájmu zasílají nejpozději 60 dnů před termínem uskutečnění sňatku písemnou žádost. Obligatorní náležitosti žádosti jsou: jméno a adresa obou snoubenců, termín a hodina obřadu, místo obřadu, kontakt na žadatele, podpis žadatele. Zájemce je povinen doložit povolení příslušného matričního úřadu o uzavření sňatku na jiném vhodném místě (v areálu muzea). V případě splnění všech podmínek a náležitostí dochází k uzavření příslušné smlouvy. Tato smlouva musí být uzavřena nejpozději 30 dnů před konáním svatebního obřadu.

 

Konání svatebních obřadů v roce 2016 není možné v termínech pořádání programů VR:

  • Dřevěné městečko –  Radnice  :  6.2. , 26.3. ,11.6. , 18.6. , 2.7. až  31.8., 17.9. ,
  • Valašská dědina – Evangelický toleranční kostel:    v měsíci lednu a únoru,  14.5., 20.8. ,24.9. , v měsíci listopadu a prosinci

 

 

Kontaktní osoba pověřená zajištěním průběhu svatebního obřadu a podáváním informací je :

 Julie Hlavenková
 e-mail: hlavenkova@vmp.cz, tel.: 571 757 138, mobil: 603 209 811


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English