Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Valašská dědina / Objekty Valašské dědiny / Kaple z Valašské Bystřice


Kaple z Valašské Bystřice

Barokní kaple z Valašské Bystřice – Na Rovni představuje rekonstrukci její historické podoby z poloviny 18. století. Nevelkou stavbu obdélného půdorysu se zaoblenou apsidou bez vyvedené zvonice nechal v roce 1755 na vlastní náklady vystavět bystřický fojt a portášský velitel Jiří Křenek st. (1721-1791). Stavitel kapli realizoval již z „pevné matérie“, v našem případě z cihelného zdiva osazeného na kamenné podezdívce, pouze u konstrukce sedlové střechy s jehlancovitým ukončením v části nad apsidou a u krytiny využil dostupného dřeva. Zamýšlel ji jako kapli pohřební, odkud byly vypravovány průvody s rakví na hřbitov v místě současného kostela. Ten si Valašská Bystřice pořídila v letech 1772-1779, kdy také plně nahradil prvotní funkci kaple. Prezentaci dobového pohřbu odpovídá taktéž zařízení jejího interiéru.


Původní patrocinium nebylo zjištěno, proto jsme při realizace expozice přistoupili k zasvěcení  sv. archandělu Michaelovi, ochránci proti mocnostem zla a vůdci nebeského vojska proti padlým andělům. Tento patron se nejčastěji zobrazuje jako okřídlený rytíř ve zbroji s kopím nebo ohnivým mečem a štítem, přemáhající ďábla v podobě draka. Na vyobrazeních Posledního soudu jako průvodce duší do ráje drží v rukou váhy. Rozšíření kultu sv. archanděla Michaela v našem prostředí souvisí obecně s popularizací kultu andělů, zejména andělů strážných v období baroka. Na Valašsku si sv. Michaela připomínáme poslední neděli v měsíci září pověstnou hážovickou Michalskou poutí s krojovaným procesím do rožnovského kostela. Křestní jméno Michael / Michal se zde stalo velmi oblíbeným také mezi místními fojtskými či starostenskými rody Vašků a Macháčků. Autorem ústřední plastiky je místní ak. sochař Martin Gaja.


Ačkoliv se originál kaple v původní lokalitě dnes již nevyužívá, nachází se v dobrém technickém stavu. I přes množství novodobých úprav ho můžeme považovat za nejstarší sakrální stavbu dochovanou na území obce Valašská Bystřice a typického představitele drobné sakrální architektury valašského venkova období baroka. Současným správcem je římskokatolická farnost.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English