Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Valašská dědina / Objekty Valašské dědiny / Chalupa ze Študlova


Chalupa ze Študlova

Rekonstrukce chalupy z roku 1816

Študlovští zvěroklestiči-miškaři se z jara a na podzim rozcházeli ze svých domovů za dosti výnosnou obživou do Polska, Uher i Německa.

Stavení nemá komín. Kouř z pece je veden pouze na půdu.V jizbě s hliněnou podlahou leží typické miškařské nářadí. V síni si všimneme žrna, ručního mlýnu na obilí.

Před chalupou najdeme tzv. letinu, svázané jasanové větve, sloužící v zimě jako krmivo pro dobytek. Ke stavení patří malá dílna na zpracování dřeva, chlévy a kůlna. V kůlně je nyní umístěn tzv. "strýček", též "kozel" nebo "stolica", sloužící k opracování šindele.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English