Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Mlýnská dolina / Objekty Mlýnské doliny / Obytný dům z Trojanovic


Obytný dům z Trojanovic

Dům je rekonstrukcí originálního objektu, který ještě v 80. letech minulého století stával v obci Trojanovice. Jeho vnější podoba a konstrukční řešení plně odpovídá hamernickým domům z Ostravice a Čeladné. Vybavení obytné a hospodářské části i uspořádání okolí domu dokumentuje situaci po polovině 19. století. Reprezentuje nevelké hospodářství sociálně slabé rodiny, jejíž obživu zajišťovala mimo hospodaření na půdě a chovu dobytka také práce v lese, pálení dřevěného uhlí na tzv. uhliskách v milířích a v zimním období podomácké tkalcovství. Nejstarší syn majitele byl vyučený krejčí, proto je zde doplňkově prezentováno také krejčovské řemeslo.
Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English