Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Mlýnská dolina / Objekty Mlýnské doliny / Mlýn z Velkých Karlovic se stodolou


Mlýn z Velkých Karlovic se stodolou

Nad valchou vidíme rekonstruovaný vodní mlýn, který byl postaven asi v polovině 18. století.

Výstavbou mlýna se usnadňovalo zpracování obilí, proto také každé panství podporovalo výstavbu mlýnů v rámci své kolonizační politiky.

Síla hnacího vodního kola se přenáší na palečné kolo, jež otáčí pastorkem, upevněném na vertikální hřídeli, na jejíž horní stopce je zakován horní mlýnský kámen, pohybující se po pevném dolním kamenu. Mezi ně je vsypáváno semílané zrno, které končí v moučnici.

Dalším produktem mletí je šrot. Pohyb mouky je způsoben otřásáním, jež zajišťuje pákový a pérový systém, zvaný "hasačert". V prostoru mlýnice stojí za pozornost vrš k chytání ryb, různé druhy pastí a fukar na čištění obilí.

Mlynářská rodina žila v tradičně zařízené jizbě a komoře. Obě místnosti jsou zpřístupněné veřejnosti. K tradičnímu inventáři mlynářských jizeb patřila kamna s obyčejnou a chlebovou pecí, truhla na šaty, rohová lavice se stolem a židlemi, závěsná rohová skříň, zvaná "kútnica", svaté obrázky zavěšené na stěně, postel pro mlynáře. V naší komoře je postel pro mlynářovu manželku a kolébka pro dítě.


Stodola z Velkých Karlovic – Podťatého

Je kopií dodnes stojící stavby z Velkých Karlovic – Podťatého. Doplňuje hospodářské zázemí mlýna. Jedná se o víceúčelovou stodolu, v níž jsou pod jednou střechou umístěny skladovací prostory na sušenou píci, mlat, stání pro vůz, chlév pro prasata a seník. Její nejstarší část byla postavena pravděpodobně na konci 18. století, přibližně ve stejné době jako objekt mlýna.
Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English