Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Dřevěné městečko / Valašský Slavín / Kniha paměti kraje


Kniha paměti kraje

V roce 2005 byla rozhodnutím ředitele Valašského muzea v přírodě založena „Kniha Paměti kraje", v níž mohou být formou zápisu důstojně připomenuty významné osobnosti, které se výrazně zasloužily o rozvoj a prospěch regionu Moravské Valašsko. Jednotlivé návrhy pro zápis do Knihy Paměti kraje posuzuje poradní orgán ředitele Valašského muzea „Rada starších". Grafická úprava záznamů osobností je inspirovaná tradičními ornamenty a je provedena na listech ručního papíru, celá kniha má dřevořezbou zdobené dřevěné desky. Takto mohou být připomenuti i ti, jejichž ostatky nemohou být uloženy na Valašský Slavín.

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English