Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Dřevěné městečko / Valašský Slavín / Čestné pohřebiště


Čestné pohřebiště

Myšlenka Valašského Slavína vznikla v 60. letech 20. století. Původním záměrem tehdejšího ředitele Valašského muzea v přírodě Jana Rudolfa Bečáka a jeho spolupracovníků Josefa Maléře a prof. Karla Langera v roce1965 bylo vytvořit imitaci vesnického hřbitova v blízkém okolí kostela, jak to v minulosti bylo na Valašsku obvyklé. Prostor kolem kostela sv. Anny, určený pro hřbitůvek, byl ohraničen parkánovým plotem, původně však skutečným hřbitovem nebyl. Zpočátku mohl být spíše považován za jakési valašské lapidárium železných křížů, kamenných náhrobků různých tvarů a ukázek historických náhrobků, přičemž mimořádnou pozornost návštěvníků poutaly velké kamenné náhrobky fojtů a valašských portášů. Až od roku 1969 byl hřbitůvek postupně proměňován na Valašský Slavín významných osobností, které se zasloužily o rozkvět Moravského Valašska - spisovatelů, malířů, národopisných pracovníků, hudebních skladatelů, sběratelů písní a v poslední době také sportovců. Na jejich hroby byly umísťovány plastiky renomovaných umělců. Prvním pietním aktem bylo přenesení ostatků valašského muzikanta Janka Pelára z Pržna. Jejich uložení se uskutečnilo 5. 10. 1969. Takto vznikl Valašský Slavín, jenž je podle nového statusu čestným pohřebištěm, kde je podmínkou uložení zpopelněných ostatků.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English