Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Dřevěné městečko / Objekty Dřevěného městečka / Rožnovská radnice


Rožnovská radnice

Poschoďová roubená stavba z roku 1770 byla přenesena do lázeňského parku "Hájnice" z rožnovského náměstí. Byla instalována jako první objekt Valašského muzea v přírodě. S demontáží se začalo již v roce 1924, v plné kráse uvítala hosty Valašského roku v červenci 1925. V roce 2009 prošla kompletní rekonstrukcí.

V první přízemní místnosti navštívíme obchod se smíšeným zbožím Barbory Hanákové. Původně stával v severovýchodním rohu rožnovského náměstí. Expozice navozuje představu, jak vypadaly kupecké krámy malého města ve 20. a 30. letech 20. století. Ve druhé místnosti je představena stará pošta z přelomu 19. a 20. století (1890 – 1910). Za povšimnutí zde stojí především starý Morseův telegrafní soubor a telefon. Expozice je živá, přes sezonu zde zastihneme pošťáka, který přijímá a odesílá vnitrostátní i mezinárodní psaní.

V síni v přízemí nás mohou zaujmout „prese“ - hevery na zdvihání chalup. Vyměňovaly se nejčastěji spodní ztrouchnivělé trámy srubu. Stěna s poškozeným trámem, určeným k výměně se presy postupně nadzvedla, na zajištění se užilo dřevěných nebo kamenných vložek.

Ve velké místnosti v poschodí radnice se v 18. a 19. století scházela obecní rada a jednou měsíčně tu zasedali všichni rožnovští měšťané. Kdo bez omluvy nepřišel, byl potrestán "areštem" a musel zaplatit pokutu 30 krejcarů. Svolávání obstarávali v Rožnově poslové, v jiných městech se zvonívalo. V radní místnosti pracoval také obecní písař. Malá místnost se používala jako pomocná kancelář, odbývaly se zde některé právní úkony. Současně sloužila pro ubytování vzácných hostů jako byl vyšší úředník rakouského správního aparátu nebo odvodní důstojník.


 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English