Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Dřevěné městečko / Objekty Dřevěného městečka / Kuželna


Kuželna

K oblíbeným zábavám našich předků patřilo vedle nedělních výletů či plesů, také sportovní a společenské vyžití v hostinských zařízeních s přilehlými kuželnami. Jednu takovou stavbu je možné objevit i v areálu Dřevěného městečka. Kuželna, která byla v roce 1967 postavena podle objektu v Ústí u Vsetína (původně se nacházela u hospody na rozcestí k Velkým Karlovicím a pozůstatky je zde místě vidět dodnes), sloužila svému účelu jen krátce.

Po nedlouhé době provozu byl objekt uzavřen, posléze přebudován a dlouho využíván jako prodejní stánky. Snad právě proto mohl jeho skutečný význam unikat pozornosti. Stavební úpravy obnovující původní funkci kuželny proběhly v roce 2005. Dnes si návštěvníci mohou vybrat mezi aktivním zapojením se do hry na jedné dráze opatřené dřevěnými kuželkami a koulemi, nebo využijí přilehlé posezení jako diváci.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English