Cesta: Muzeum / Prohlídka muzea / Dřevěné městečko / Objekty Dřevěného městečka / Billův měšťanský dům


Billův měšťanský dům

Měšťanský dům z rožnovského náměstí pochází z roku 1750. Do muzea byl přenesen roku 1924. Zadní část stavby byla později rekonstruována. Chalupa, široce rozkročena svými sloupy nad kamennou dlažbou podsíňku, má architektonicky ještě renesanční pojetí i některé detaily, ačkoliv pochází až z doby vrcholného baroka.

K domům na rožnovském náměstí dříve patřívaly také polnosti, v případě Billova se jednalo přibližně o 5 ha. Ještě do roku 1820, kdy byly oficiálně založeny klimatické lázně a upravena hygienická pravidla, směřovaly do rožnovského náměstí hnojiště, protože chlévy a maštale byly situovány v předních částech domů. Majitelé od této doby začali pronajímat pokoje lázeňským hostům.

V přízemí v síni dnes upoutá naši pozornost kotel na vyvařování prádla, jenž však mohl sloužit rovněž při zabíjačkách. Kamna ve světnici jsou vytápěna ze síně. Kuchyně vzadu sloužila také jako dílna nebo ložnice. Expozice zachycuje činnost krejčího, tabule na posteli sloužila jako jeho pracovní plocha. V patře je síň, lodžie a dva pokoje pro lázeňské hosty, které byly adaptovány ze skladovacích komor. Oba pokoje v patře, zařízené podle dobového vkusu a finančních možností majitele, byly pronajímány za cenu stanovenou obecním úřadem, který tu vykonával nejnutnější hygienický dozor. Na seznamu lázeňských hostů z roku 1883 umístěném v síni si můžeme povšimnout světoznámého jména Řehoře Mendla, zakladatele genetiky.


 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English