Dřevěné městečko

Je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem Valašského muzea v přírodě, jakož i nejstarším muzeem v přírodě v celé střední Evropě. Areál byl otevřen v roce 1925 a postupně doplňován o další stavby. Dřevěné městečko prezentuje způsob života na malém městě v období od poloviny devatenáctého století až po první čtvrtinu století dvacátého. V době hlavní sezóny zde probíhají programy, připomínající obřady, obyčeje a dovednosti našich předků. Návštěvníci zde mohou například spatřit ruční výrobu tradičních kamenných brousků či dlabání drobných domácích výrobků ze dřeva. Nositelé tradice lidových řemesel pomáhají uchovávat tato netradiční řemesla stále živá. Dřevěné městečko je také dějištěm několika mezinárodních folklorních festivalů a mnoha kulturních pořadů.

Prohlídka s průvodcem trvá 45 minut. Možná je také individuální prohlídka.

 

Vstupní budova – Sušák

Historie této budovy se začala rozvíjet po polovině 19. století a od této doby procházela mnoha přestavbami a modernizacemi. Většinu času své existence sloužila k textilní výrobě, upravovalo se zde plátno před distribucí. Rekonstrukce a adaptace pro muzejní účely proběhla v letech 2001 – 2005.

Dnes objekt slouží jako centrální pokladny pro všechny areály Valašského muzea v přírodě a jako vstupní prostor do areálů Valašská dědina a Mlýnská dolina. Dále je v budově umístěna prodejna krajových suvenýrů a WC.

V přízemí objektu se nachází rozsáhlá historicko-etnografická expozice s názvem Městečko pod Radhoštěm, obsažně a působivě dokumentující minulost Rožnova pod Radhoštěm. Tato výstava je zpracována nejmodernějšími muzejnickými metodami. V expozičních sálech budovy se konají další krátkodobější

výstavy, prezentující historii i současnost regionu. Pro příležitost konání konferencí, seminářů, sympózií a kongresů slouží konferenční sál v 2. patře Sušáku.

 

     Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English