Cesta: Muzeum / Partnerská muzea / Liptovské muzeum


Liptovské muzeum na Slovensku

Múzeum v prírode je najnavštevovanejšou expozíciou Liptovského múzea. Okrem expozícií tradičného spôsobu života a zamestnania rôznych spoločenských a sociálnych vrstev Liptova v minulosti má múzeum v prírode stálu ponuku programových podujatí. podľa kalendára.

Objekty pochádzajú z niekoľkých liptovských dedín, prevažne z oblasti zatopenej vodnou priehradou Liptovská Mara. Sú to kópie originálnych stavieb s početnými pôvodnými prvkami. Okrem drevenej ľudovej architektúry tu nájdete rekonštrukcie dvoch originálnych stredovekých kamenných objektov -ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary a goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec.

Expozície bývania a spôsobu života rôznych sociálnych vrstiev obyvateľstva Liptova na prelome 19. a v prvej tretine 20. storočia dokumentujú bývanie bezzemka, stredného a bohatého roľníka, remeselníka, obecného richtára, dedinskú školu, atď. Atraktívne expozície bývania vyšších spoločenských vrstiev liptovského zemianstva sú v zemianskej kúrii z Paludze a v kaštieli z Parížoviec.

Náučný chodník - kultúrno - vzdelávacích programov sme pripravili pre žiakov základných a materských škôl, program pre rodiny s deťmi. Projekt je zameraný na poznávanie prírody. Pozostáva z dvoch častí : informačného bodu a náučného chodníka. Informačný bod bol vybudovaný v spolupráci s Tatranským národným parkom. Umiestnený je v dome, kde sa nachádza trojrozmerný textový a obrazový / fotodokumentačný/ materiál o okolitej prírode. Náučný chodník tvorí labyrint chodníkov s rôznou štruktúrou povrchov – drevené hmoty/ kôra, drevené štiepky piliny/,prírodné hmoty /mach , tráva, ihličie /,geomorfné /piesok, štrk, kamenec, kamenná drť, hlina/.Súčasťou chodníka sú informačné tabule a potok s rôznymi typmi prechodov /mostík, lávka, brod/.

13. júna 2004 bola sprístupnená statická expozícia historického vozového parku Považskej železničky, ktorá od 1 svetovej vojny až do roku 1972 premávala z Liptovského Hrádku cez Liptovskú Tepličku až pod Kráľovu Hoľu, druhá vetva dolinami Čierneho Váhu takmer až na hranicu Horehronia a jedna z jej odbočiek viedla aj do Malužinej.

30.6.2004 bolo sprístupnené informačné centrum TANAP–u. Pre tieto účely bol rekonštruovaný objekt bývalého zariadenia staveniska tzv. sociálka , ktorá „špatila „ priestor vedľa parižoveckého kaštieľa. Jedna časť expozície približuje prírodné krásy a hodnoty Tatranského národného parku a druhá hovorí ako človek v minulosti využíval toto územie. Informačné centrum bolo vybudované za finančnej podpory Dánskej agentúry pre životné prostredie /DANCEE /.Pokračovaním expozície je náučný chodník určený predovšetkým rodinám s deťmi.

Služby:

Odborný lektorský výklad, predaj propagačných materiálov a suvenírov, možnosť jazdy na koni, fotografovanie a filmovanie objednávok didaktických programov pre školy, sobášnych aktov v historických interiéroch kostola a kaštieľa, programové podujatia na objednávku.

Ponuka programov na objednávku pre cestovné kancelárie a kolektívy:

 • Rekonštrukcia ľudových zvykov a obradov
 • Vystúpenie folklórnych skupín a súborov
 • Ukážky ľudových remeselných techník, tkanie, paličkovanie, práca s drevom, ukážky práce s kovom a kožou, pletenie zo slamy a košíkov

Špeciálne programy:

 • Pasovanie za rytiera -spoločenské stretnutie v slávnostnej sále kniežaťa J.Hunyadyho s prípitkom
 • Posedenie v tradičnej pivnici - spojené s ochutnávkou vín a syrov
 • Organový koncert - v rano-gotickom kostole Panny Márie
 • Interaktívne hry / hod bremenom, zatĺkanie klincov, kováčsky učeň, popoluška, tkáčka, hrnčiarsky kruh
 • Ukážky tradičných remesiel – hrnčiarsky kruh paličkovanie čipiek, tkanie tradičných textílií, kováčska vyhňa
 • Vystúpenie folklórnych súborov a hudobných skupín

Fologalerie:

Informácie, Kontakt :

Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
tel: 044 / 5222485, e-mail : program(zavináč)liptovskemuzeum.sk

Múzeum liptovskej dediny Pribylina
tel: 044 / 5293163, tel/ fax : 044 / 5293163, e-mail: program(zavináč)liptovskemuzeum.sk

Liptovské múzeum Ružomberok,

tel: 044 / 4322468, e-mail: liptmuzeum(zavináč)mail.t-com.sk

www.liptovskemuzeum.skJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English