Cesta: Muzeum / O muzeu / O Rožnově p. R.


Něco o městě Rožnově pod Radhoštěm zvaném perla Valašska

Rožnov pod Radhoštěm je jakýmsi Valašskem v malém, alespoň pokud jde o historii jeho osídlování. Byl založen už v čase první zemědělské kolonizace ve 13. století. Od 16. století vznikaly kolem města pod horami i v horách paseky, ze kterých se potom v údolích při dvou horských potocích zformovaly dvě samostatné osady, Dolní a Horní Paseky. A konečně na horách nad Rožnovem, na Bačovém vrchu, na Černé hoře a na Radhošti, se rozkládaly salaše, pastevecká hospodářství Valachů. Rožnov v minulém století čítal jen tři tisíce obyvatel. Jeho obyvatelé se drželi tradičního způsobu života, což bylo mezi jiným dáno i chudobou celého kraje. Ve staré původní podobě se uchovalo i náměstí. Sestávalo ze čtyřiceti dřevěných patrových domů, v průčelí spojených malebnými podloubími.

V 19. století se starobylé dřevěné městečko Rožnov začalo měnit ve věhlasné lázně. Léčebnými prostředky se stalo výtečné klima, určené pacientům s plicními chorobami. Druhým léčebným médiem se stala žinčice, tj. ohřívaná ovčí syrovátka, zpracovávaná v horských salaších v okolí Rožnova. Nedlouho po půlnoci vycházeli denně pastevci z Radhoště, Bačova vrchu a z jiných míst. Na zádech nesli deset až dvacet litrů žinčice získané z večerního dojení, aby ji ještě před svítáním v Rožnově prodali. Lázeňští hosté se pak s lázeňským pohárem, naplněným čerstvou sladkou žinčicí, procházeli po parku a zhluboka dýchali vlhký ranní vzduch prosycený pryskyřicemi. Přijížděli sem z celé střední Evropy, ale zejména z tehdejšího Rakouska-Uherska. Snad nejvíce cizinců přijelo z polské Haliče. Mezi hosty nechyběly ani osobnosti tak významné, jako byl psychoanalytik Sigmund Freud a zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel.

Lázeňství povzneslo i kulturu města. Vznikl rozsáhlý lázeňský park, ve kterém po čase vystavěli lázeňský dům. V parku i na náměstí vyhrávala lázeňská kapela. Už roku 1862 tu založili pěvecký spolek Tetřev, jeden z prvních na Moravě. Rožnovské měšťany už neuspokojovaly dřevěné patrové domy. Bourali je a nahrazovali zděnými, naštěstí ne všechny. Přece se však našel někdo, komu bylo těchto staveb líto. Tak se zrodila idea Valašského muzea v přírodě.

Rožnov pod Radhoštěm dnes je významným turistickým a rekreačním centrem Moravskoslezských Beskyd. Město i okolí poskytují mnohé příležitosti pro turistické vycházky, lyžařské tůry, koupání se širokou nabídkou stravovacích i ubytovacích služeb. Má velmi dobré dopravní spojení po silnici , letiště v Ostravě-Mošnově, železniční trať Valašské Meziříčí - Rožnov p.Radh. Město je díky svému krásnému zasazení do Moravskoslezských Beskyd často nazýváno "perlou" nebo "srdcem" Beskyd a Valašska. Rovněž je považováno za "bránu" do Moravskoslezských Beskyd.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English