Cesta: Muzeum / Povinně zveřejňované informace / Povinně zveřejňované informace / Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukládá povinnost zveřejňovat následující údaje a dokumenty.

 

1. Název    
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP)


2. Důvod a způsob založení        
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm bylo zřízeno jako příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky na základě Rozhodnutí ministra č. 8/2013.
Podmínky a principy fungování VMP naleznete ve Zřizovací listině zde.
Informace k historii naleznete zde.


3. Organizační struktura
Schéma organizační struktury VMP naleznete zde.


4. Kontaktní spojení
Adresa sídla a oficiální korespondenční adresa:
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Podatelna:
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm


Úřední hodiny podatelny: po a st 8 – 15.00 hod., út, čt, pá 8.00 -14.00 hod.
ID datové schránky: 8xzf4vx
Kontaktní údaje na jednotlivé sekce VMP naleznete zde.
Adresa internetových stránek: www.vmp.cz


5. Bankovní spojení
Česká národní banka, číslo účtu: 138851/0710


6. Identifikační číslo (IČ) 
IČ: 00098604


7. Daňové identifikační číslo (DIČ) 
DIČ: CZ00098604


8. Dokumenty
Zřizovací listinu a její dodatek naleznete zde. 
Koncepce rozvoje do roku 2023 naleznete zde.
Výroční zprávy naleznete zde.


9. Žádosti o informace
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podávat:
v tištěné podobě na podatelnu: 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

v elektronické podobě na adresu:
muzeum@vmp.cz


nebo datovou schránkou:
ID datové schránky: 8xzf4vx


10. Příjem žádostí, návrhů a dalších podání
Žádosti návrhy a další podání lze podávat:

 • v tištěné podobě na podatelnu: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 • nebo datovou schránkou: ID datové schránky: 8xzf4vx


11. Formuláře
Informace o službách pro veřejnost vč. příslušných formulářů naleznete zde.


12. Předpisy
Hlavními právními předpisy, kterými se řídí činnost VMP, jsou tyto:

 • Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


13. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde.


14. Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • 2015

V roce 2015 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

 • 2016

V roce 2016 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

 • 2017

V roce 2017 byla požadována 1 informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

(požadovaná informace, odpověď)

 • 2018

V roce 2018 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.


15. Výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. 


Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English