Cesta: Kontakty / Správa muzea / Provozní útvar


Provozní útvar

Pracovníci provozního útvaru zajišťují širokou škálu činností spojenou s provozem muzea.

V rámci provozní činnosti je zabezpečován návštěvnický provoz, který zahrnuje služby o návštěvníka ve všech areálech a výstavních prostorách jak z hlediska odborného výkladů tak úklidu, prodeje a kontroly vstupenek, strážní služby včetně hlídaní objektů. Do působnosti útvaru dále patří příprava a realizace programů v rámci zabezpečování pořadů Valašského roku, propagační činnost muzea vč. administrace webových stránek muzea a prezentace na sociálních sítích, tvorba propagačních materiálů, tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí a komunikace s médii, režie jednotlivých programů, zajišťování účinkujících, stánkových prodejců a stálých nájemců k zabezpečení občerstvovacích služeb.

 

Provozní náměstek

Ing. Jaroslav Polášek
 tel.: 571 757 160; mobil:734 262 565; e-mail: polasek(zavináč)vmp.cz

 Řídí práci vedoucích odborných útvaru a oddělení

 -    Oddělení programů a propagace

 -    Oddělení služeb návštěvníků a hospodářské správy

 -    Oddělení ostrahy muzea

 -    podílí se na zpracování majetko-právní agendy

 

Oddělení programů a propagace

Vedoucí:

PhDr. Radek Hasalík

 tel.: 571 757 149; e-mail: hasalik(zavináč)vmp.cz

Realizace programové skladby VMP, odborná činnost v jednotlivých oblastech kulturně-výchovné práce, organizace muzejních programů a tvorba jejich dramaturgií, smluvní zabezpečení pořadů.


Pracovníci:

Mgr. Jaroslava Kvapilová

 tel.: 571 757 148; mobil: 604 216 593; e-mail: kvapilova(zavináč)vmp.cz

 

Bc. Milena Bahounková

 tel.: 571 757 148; mobil: 603 209 803; e-mail: bahounkova(zavináč)vmp.cz

Odpovídají za realizací programů a pořadů Valašského roku včetně režii jednotlivých programů,uzavírají smlouvy s účinkujícími na pořady Valašského roku.

 

Propagační oddělení

Pracovníci:

 Blažena Běťáková - grafik

 tel.: 571 757 161;  mobil: 731 435 286; e-mail: betakova(zavináč)vmp.cz

Zpracovává grafickou podobu propagačních materiálů, tiskovin, plakátů a letáků k zajištění propagace pořadů Valašského roku a všech expozic a výstav VMP, realizuje výzdobu pódií a areálů k jednotlivým pořadům Valašského  roku, v součinnosti s etnografickým útvarem spolupracuje na výzdobě expozic a výstav v Sušáku.

 Anna Zmeškalová - grafik

 tel.: 571 757 161; e-mail: zmeskalova(zavináč)vmp.cz

Zpracovává grafickou podobu programového sborníku Valašský rok, koordinuje součinnost s externími tiskárnami, které tisknou propagační materiály,  příp. publikace VMP, aktualizuje všechny propagační materiály rozmístěné v areálech VMP,  zpracovává grafickou podobu propagačních materiálů, tiskovin, plakátů a letáků k zajištění propagace pořadů Valašského roku a všech expozic a výstav VMP.

 

Oddělení služeb návštěvníkům a  Oddělení hospodářské správy

Vedouci :

Julie Hlavenková

 tel.: 571 757 138; mobil: 603 209 811; e-mail: hlavenkova(zavináč)vmp.cz

Řídí  průvodcovskou činnost v areálech VMP, vede a proškoluje průvodce, realizuje svatební obřady, zajišťuje úklid areálů a správních budov, přijímá a realizuje objednávky prohlídek, zajišťuje mimořádné prohlídky mimo otvírací a provozní dobu (telefonická konzultace, způsob úhrady, organizační a personální zajištění), spolupracuje  při zajišťování všech  akcí  dle Valašského roku, zajišťuje mše svaté a bohoslužby, zajišťuje kontrolu vstupenek, spolupracuje s muzejními pedagogy při  realizaci výukových programů.

 

Správce počítačové sítě

Pracovník:

Bc. Tomáš Hrstka

tel.: 571 757 169; email: hrstka(zavináč)vmp.cz

Zajišťuje chod veškeré výpočetní techniky v rámci celého muzea, správa aktivních síťových prvků a kabeláže, zajišťuje správu serverů, diagnostiku spuštěných aplikací, zabezpečení dat proti externímu napadení, správa a aktualizace nainstalovaného software a dodržování autorských práv, monitorování využívání datového prostoru, pravidelné zálohování uložených dat, správa uživatelských a e-mailových účtů, jejich zabezpečení přístupovými hesly, odstraňování mimořádných stavů a havarijních situací ve spolupráci se zainteresovanými smluvními firmami, návrh koncepce modernizace a rozšiřování podnikové sítě a její konzultace s pracovníky odborné smluvní firmy, určování priorit rozvoje a předkládání požadavků vedení muzea ke schválení, správa elektronických zařízení stálé expozice v objektu Sušáku, správa jednotlivých PC a periferií, uživatelská podpora a konzultační služby vč. zaškolování pracovníků z hlediska počítačové a telekomunikační techniky, správa webových stránek z hlediska funkčnosti. Ve spolupráci s provozním úsekem (odd. programů a propagace) spolupracuje na obsahové stránce webových stránek a sociálních sítí.

 

Oddělení ostrahy muzea

Vedoucí ostrahy, správce bezpečnostních systémů :

Karel Tomek

 tel.: 571 757 175; e-mail: tomek(zavináč)vmp.cz

Řídí a kontroluje oddělení ostrahy, rozdělené na pracovníky monitoringu provádějící nepřetržité střežení všech objektů muzea, obsluhou bezpečnostních a monitorovacích systémů.A na bezpečnostní pracovníky hlídače, provádějící fyzickou ostrahu-kontrolu objektů.Zajišťuje zabezpečení všech objektů muzea.Odpovídá za  řádný technický stav, funkčnost vybraných technických zařízení jako EZS, EPS, CCTV, SKV, RGS.Spolupracuje s policií ČR, městskou policii a hasiči.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English