Cesta: Kontakty / Správa muzea / Etnografický útvar


Etnografický útvar

Etnografický útvar Valašského muzea v  přírodě shromažďuje a pečuje o sbírku nemovitých a movitých dokladů tradiční lidové kultury sběrné oblasti muzea (západokarpatský region s výskytem roubeného domu), realizuje výzkumné a dokumentační úkoly etnografické a  regionálně-historické povahy a připravuje prezentaci formou výstav, dlouhodobých expozic a publikační činnosti. Zcela specifickou formou prezentace odborné práce je příprava programů zaměřených na představení tradiční řemeslné a rukodělné výroby, zemědělství, projevů sociální a duchovní kultury atd. (viz kalendář Valašský rok).
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se v rámci své odborné činnosti věnuje shromažďování a zhodnocování dokumentace k uceleným sbírkovým fondům, obřadům a obyčejům kalendářního roku a rodinného cyklu, tradičnímu způsobu zaměstnání obyvatel Valašska a Těšínska i jednotlivým projevům lidové architektury ve sběrné oblasti muzea.

Shromážděné informace jsou využívány při doprovodných programech v rámci Valašského roku, demonstracích zemědělských a řemeslných činností, doplňování stávajících a budování nových expozic a k odborné publikační činnosti.

V současnosti zpracovává Valašské muzeum v přírodě následující výzkumné úkoly:

  • Problematika starých krajových odrůd zemědělských plodin na Valašsku
  • Raná genealogie Valašska – Mgr. Zdeněk Cvikl
  • Pozůstalost sourozenců Jaroňkových – Mgr. Renata Prejdová
  • Rožnovské růžencové bratrstvo – Mgr. Jana Tichá

V roce 2003 byl na základě návrhu předloženého Valašským muzeem oceněn titulem Nositel tradice lidových řemesel pracovník Technického útvaru muzea a  tesař pan Josef Kopčan. Nominace tradičních řemeslníků zpracované Valašským muzeem v přírodě byly ovšem úspěšné i v dalších letech: 2004 obdržel titul Štefan Kanaloš za dlabané dřevěné nádoby, 2005 byl titul udělen metláři Jiřímu Ondřejovi ze Zubří, nejnověji získal titul dlouholetý spolupracovník muzea a výrobce kamenných brousků Jaroslav Sucháček st.

Náměstek ředitele pro odbornou činnost

Mgr. Eva Kuminková (Románková), Ph.D.

tel.:  571 757 113; mobil: 737 226 220; email: romankova(zavináč)vmp.cz;

Bibliografie publikovaných prací

 

Oddělení výzkumu a sbírkových fondů

Vedoucí:

Mgr. Lenka Kučerová
- sbírka obrazy, obrazy na skle, drobné tisky, betlémy

Bibliografie publikovaných prací

tel.: 571 757 177; email: kucerova(zavináč)vmp.cz

 

Pracovníci:

Mgr. Helena Cviklová
- sbírka předmětů ke zpracování vláken, sbírka vybavení domácnosti
- vedení sbírkové evidence, CES 
- odborný garant areálu Valašská dědina

Bibliografie publikovaných prací

tel.: 571 757 116; email: cviklova(zavináč)vmp.cz


Mgr. Radek Bryol
- sbírka staveb a stavebních prvků
- odborný metodický pracovník Metodického centra pro muzea v přírodě
- tajemník ČSMP

Bibliografie publikovaných prací

tel.: 571 757 112; email: bryol(zavináč)vmp.cz

 

Ing. Šárka Kramolišová
- sbírka zemědělství – zemědělské stroje a nástroje, slaměné, proutěné a bedněné nádoby
- sbírka hraček, hudebních nástrojů, školy a kanceláře
- prezentace zemědělského hospodaření v areálu Valašské dědiny

Bibliografie publikovaných prací

tel.: 571 757 114; email: kramolisova(zavináč)vmp.cz


Mgr. Petr Liďák
- sbírka nábytku a řemesel
- řešitel grantového projektu z programu Výzkum a vývoj:Tradice řemeslné rukodělné výroby na Valašsku a Těšínsku - identifikace, dokumentace
- odborný garant areálu Mlýnská dolina

Bibliografie publikovaných prací

tel.: 571 757 112; email: lidak(zavináč)vmp.cz

 

Mgr. Jana Tichá
- sbírka zvykosloví - archeologie - foto, optika - hodiny - keramika - lékárna, drogerie, lékařství - liturgie - plastika - reprodukční technika - sklo -   svítidlo - zábava, sport
- specializace: etnografie - duchovní kultura a zvykosloví, sociální kultura

- redakce Pojmosloví etnografických sbírek
- redakce sborníku Museum vivum

Bibliografie publikovaných prací

tel.: 571 757 115; email: ticha(zavináč)vmp.cz

 

Mgr. Lenka Drápalová

- sbírka textilu, textilních doplňků a textilních pomůcek
- odborný garant areálu Dřevěného městečka
- rekonstrukce a prezentace tradičních textilních technologií

- členka řešitelského týmu programu aplikovaného výzkumu NAKI – Tradiční lidový oděv na Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950, řešeného NÚLK Strážnice a Masarykovou univerzitou – Přírodovědeckou fakultou.

- odborný garant realizace projektu Jak jde kroj, tak se stroj hrazeného z Finančních mechanismů EHP a Norska

Bibliografie publikovaných prací

tel.: 571 757 114; email: drapalova(zavináč)vmp.cz

 

Mgr. Sabrina Pasičnyková
- muzejní pedagog

- vytváření, organizace a realizace výchovně vzdělávacích pořadů

- lektorská a průvodcovská činnost při edukačních programech

- komunikace s cílovými skupinami návštěvníků

 

tel.: 571 757 142; mobil: 730 806 618; email: pasicnykova(zavináč)vmp.cz


Oddělení dokumentace

Vedoucí:

Mgr. Zdeněk Cvikl
– archiv, fotoarchiv audio a  videoarchiv, fonotéka, digitalizace , Genealogické centrum Valašska, zástupce náměstka ředitele pro odbornou činnost

tel.: 571 757 163; mobil: 605 808 661; email: cvikl(zavináč)vmp.cz

Pracovníci:

Bc. Alena Fojtášková
– fotoarchiv

tel.: 571 757 118; email: fojtaskova(zavináč)vmp.cz

Bc. Denisa Hrůzková
– fotoarchiv

tel.: 571 757 182; email: hruzkova(zavináč)vmp.cz

Jan Kolář
– fotograf

tel.: 571 757 110; email: kolar(zavináč)vmp.cz


Anna Borová
- sbírka Staré a vzácné tisky
- odborná a konzervační knihovna, fond AV médií

tel.: 571 757 183; email: borova(zavináč)vmp.cz

Mgr. Renata Prejdová
– archiv, sbírka rukopisů, osobnosti Valašského Slavína

tel.: 571 757 119; email: prejdova(zavináč)vmp.cz

Miroslava Ulrichová
- počítačová dokumentace
- archiv ÚLUV

tel.: 571 757 117; email: ulrichova(zavináč)vmp.cz

Oddělení péče o sbírky

Vedoucí:

Mgr. Markéta Šimčíková

- preventivní konzervace

- výzkum a vývoj v oblasti ochrany muzejních sbírek

- metodická a konzultační činnost

tel.: 556 836 172; email: simcikova(zavináč)vmp.cz

 

Pracovníci:

Mgr. art. Dita Adamová
– restaurování textilu

 

Mgr. Tomáš Dostál, DiS.
 konzervace – restaurování dřeva, polychromie, zhotovování kopií

 

Luděk Dvořák
- restaurování nábytku

Leona Kelnerová
 pomocná konzervace

Bc. Terezie Kolářová
– konzervace – restaurování kovů

Libuše Matochová
konzervace – restaurování textilu, rekonstrukce a prezentace tradičních textilních technologií


Mgr. Gabriela Obroučková
– konzervace – restaurování kombinovaných materiálů

 

Radomír Růčka
– pomocná konzervace, konzervace kovů

Genealogické centrum Valašska

Mgr. Zdeněk CviklJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English