Cesta: Aktuality / Zasedání Valné hromady a Správní rady ČSMP


PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSMP DNE 31. 1. 2014 V 12:00 VE STRÁŽNICI

  1. Úvod
  2. Zprávy

-          Výroční zpráva za rok 2013

-          Zpráva o hospodaření a finanční vyúčtování za rok 2013

-          Zpráva Dozorčí rady

    3.  Akční plán na rok 2014

    4.  Členské příspěvky na rok 2014

    5.  Návrh finančního rozpočtu na rok 2014

    6.  Aktualizace stanov - informace

    7.  Diskuse, různé

    8.  Závěr

 

V 10:00 stejného dne proběhne na ředitelství NÚLK ve Strážnici také setkání Správní rady ČSMP.


Kompletní informace o ČSMP najdete zde.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English