Cesta: Aktuality / Výtvarná masopustní soutěž pro děti zná své vítěze.


Po velké a složité diskuzi byla porotou vybrána díla těchto autorů:

1. kategorie :   1. místo      Julinka Cábová

   

                         2. místo     Amálka Balejíková

                                           Viktorka Hrušková

                         3. místo     Ondra Skála

                                           Terezka Sommerová

                                                                     

2. kategorie:  1. místo        Katka Švachová

Překvapivý byl celkový počet dílek, úroveň kreseb a také skutečnost, že přišly výkresy z různých oblastí republiky, nejen z Valašska. Namátkou můžeme zmínit Zábřeh, Nymburk, Vizovice, jako úplně první dorazila díla jedné třídy z Českých Budějovic. Autoři vybraných dílek budou pozváni na Masopust do našeho muzea (22. 2. 2014), aby mohli zhlédnout živý průvod masek, a budou jim předány věcné ceny, které by je měly i nadále podporovat ve výtvarných aktivitách. Výherní výkresy, i některé další, budou vystaveny na nástěnkách ve vstupních prostorách Sušáku. Zajímavá byla i skupinová výtvarná díla, zejména tvůrčí uchopení tématu Masopustu žáky 1. – 5. třídy Základní školy z Prostřední Bečvy.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English