Cesta: Aktuality / Veřejná sbírka na generální opravu Radnice a Kostela sv. Anny


Veřejná sbírka na generální opravu Radnice

a Kostela sv. Anny v Dřevěném městečku

  • Povolena rozhodnutím Krajského úřadu ve Zlíně čj. KUSP 55454/2007/PŽÚ/KL ze dne 30. 8. 2007
  • ČÍSLO ÚČTU: KB 43-12640267/0100
  • Ke dni 14. 8. 2010 byla sbírka ukončena, celkem bylo vybráno 389 234,- Kč.

Za Vaše příspěvky na podporu realizace našeho záměru děkujeme.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English