Cesta: Aktuality / Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm slaví 85. narozeniny


Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm slaví 85. narozeniny

,,Museum v přírodě jest žijícím organismem... kde se konají lidové slavnosti a zvyky, kde prostě všechen po předcích zděděný... život se trvale udržuje a kde bude zhuštěno vše, co dovede evokovat zanikající obraz venkovského života."

Bohumír JARONĚK

Dovolte nám, abychom Vás slovy jednoho ze zakladatelů muzea, Bohumíra Jaroňka, uvítali ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které patří k nejstarším a největším muzeím v přírodě ve střední Evropě.

Letos si připomeneme 85 let od chvíle, kdy v rožnovském parku - Hájnici - uvítali v dnešním Valašské muzeu v přírodě první návštěvníky. Bylo to v červenci 1925 při příležitosti národopisných slavností, nazvaných Valašský rok. Od té doby muzeum významně změnilo svou tvář. Rozrostlo se a dnes nabízí návštěvníkům více než šest desítek zpřístupněných objektů s expozicemi, které se nacházejí v jeho areálech – Dřevěném městečku, Valašské dědině, Mlýnské dolině a Pustevnách.

Nejprve je budováno Dřevěné městečko, které zachycuje městskou roubenou architekturu Valašska a prezentuje způsob života malého podhorského městečka v období od poloviny 19. století až po první čtvrtinu 20. století. Areál je dějištěm čtyř významných folklorních festivalů (Rožnovská valaška, Rožnovské slavnosti, Romská píseň a Jánošíkův dukát). Celkový obraz městečka je vytvořen pomocí originálních budov přenesených z rožnovského náměstí, které jsou postupně doplňovány o další stavby (originály i kopie roubených objektů).

V roce 1962 se začalo s výstavbou Valašské dědiny na nedaleké Petřkově stráni. Záměrem koncepce se stala myšlenka na záchranu tradičních roubených domů, hospodářských a speciálních staveb, které byly v původním prostředí ohroženy. Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem muzea. Hospodářské usedlosti, kovárna, studny, zvonice, ale i větrný mlýn a zahrádky jsou umístěny v terénu, který svou členitostí, cestami, i shluky stromů připomíná mnohé vesnice na Valašsku. Areál byl v posledních letech doplněn o další objekty (evangelický toleranční kostel, školu, hospodu s kupeckým krámem) vybudované v rámci tzv. Norského grantu.

Třetím areálem je Mlýnská dolina, soubor převážně technických staveb využívajících jako zdroj energie vodu. Záměrem Mlýnské doliny je prezentovat živé stavby s jejich zařízením, která jsou v provozu, aby návštěvníci měli možnost pozorovat zkujňování surového železa a následnou výrobu železného nářadí, lisování oleje, plstění sukna, mletí obilí a řezání desek. Celý soubor objektů mlýna vozovny, malé zvoničky, hamru, kovárny, olejny, valchy, mlýna, pily a obydlí lesního dělníka ve společném vztahu získává zvláštní význam, který umožňuje poznání a pochopení života i těžké práce našich předků v minulosti.

Nejmladším areálem Valašského muzea v přírodě jsou od roku 1995 Pustevny, soubor objektů secesní architektury slovenského architekta Dušana S. Jurkoviče - restaurace Libušín, hotel Maměnka, Pustevenka a přilehlá valašská zvonice. Tyto ojedinělé památky byly vybudovány v letech 1897 – 1899 stavitelem Michalem Urbánkem ze Vsetína podle návrhu architekta Dušana Sámo Jurkoviče. Interiér restaurace Libušín je vyzdoben freskami a sgrafity s motivy valašských a slovenských pověstí dle návrhů Mikoláše Alše.

Programová nabídka jubilejního Valašského roku 2010 připomene návštěvníkům historii i současnost našeho muzea bohatou skladbou pořadů, které představí nejen muzejní areály, ale i bohatý folklorní život na Valašsku. Mezi přibližně šedesátkou kulturních pořadů nebudou chybět tradiční, zvykoslovné (Masopust, Velikonoce, Anenská pouť, Jarmark, Vánoce) i tématické (Hejův nožík, Pekařská sobota, Dny řemesel a setkání kovářů), dále dvoudenní pořady představující muzejní areály (Lázeňský výlet, Za robotú na dědinu a Výlet do Mlýnské doliny) a přibudou i některé nové pořady, dokumentující historii muzea.

Přejeme všem návštěvníkům Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm mnoho pěkných zážitků na pořadech jubilejního Valašského roku 2010.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English