Cesta: Aktuality / V sobotu 21.6.2014 proběhl na Valašském Slavíně pietní akt s odkrytím pomníku Jana Rokyty


Jan Rokyta (*16. dubna 1938 v Jasenné u Vizovic – 22. července 2012 v Ostravě) byl český cimbalista a herec. Patřil mezi zakládající členy cimbálové muziky Technik, jíž byl také uměleckým vedoucím. V letech 1970 až 1980 působil v souboru Pražských madrigalistů, odkud přešel do Ostravy, kde se stal hudebním redaktorem Československého a později Českého rozhlasu. Podílel se též na přípravě několika hudebních festivalů (Rožnovské slavnosti, folklórní festival ve Strážnici, Hudecké dny Slávka Volavého a Festival hudebních nástrojů lidových muzik v Uherském Hradišti).  Zdroj: Wikipedie

Valašský Slavín je místem připomenutí a uctění života a díla více než 40 významných osobností východní Moravy, které se zasloužily o rozkvět a povznesení Moravského Valašska. Cílem Valašského muzea v přírodě je touto cestou uvést jejich práci do povědomí široké veřejnosti. Valašský Slavín navazuje na tradici uctívání památky zasloužilých osobností založenou v roce 1970 formou hřbitova, který se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. Anny v areálu Dřevěného městečka. Dnes je Valašský Slavín čestným pohřebištěm, ale má také svou knižní podobu – tzv. „Knihu paměti kraje".

O návrzích na uložení ostatků významných lidí či zapsání do knihy rozhoduje ředitel Valašského muzea v přírodě na doporučení odborné komise zvané „Rada starších", jejímiž členy jsou osoby různého profesního zaměření požívající obecné vážnosti, s hlubokou znalostí historie, tradic, kultury a společenských poměrů Moravského Valašska. Najdete zde například pomník zakladatelů muzea, bratrů Jaroňkových a dalších ředitelů muzea či 3 olympijských vítězů – Ludvíka Daňka, Emila Zátopka či Jiřího Rašky.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English