Cesta: Aktuality / Unikátní Boží hrob z Nového Hrozenkova opět vystaven


V prostorách kostela sv. Anny v areálu Dřevěného městečka byl instalován restaurovaný transparentní mozaikový Boží hrob z Nového Hrozenkova, unikát olomoucké sklenářské dílny rodiny Zbitků z 2. poloviny 19. století.

 

 

 

Jedná se o mistrovskou práci rodinné dílny specializující se po několik desetiletí na výrobu mobilních oltářů, božích hrobů a lurdských jeskyní. Dílna navazovala pravděpodobně na činnost sklenáře Antonína Zbitka (1786-1866), realizátora mnohých vitráží, lustrů apod. zejména v moravských a slezských chrámových prostorech. Při svých realizacích dílna využívala skleněného materiálu z produkce Jabloneckých skláren. Zbitkovy Boží hroby svým charakterem pozoruhodně propojují liturgii a prvky lidové zbožnosti. Ačkoliv se odhaduje, že dílna mezi léty 1846-1914 vyprodukovala okolo tisícovky těchto Božích hrobů, které se prostřednictvím železnice dostaly do celé katolické Evropy (i zámoří), do dnešních dnů se jich podařilo identifikovat okolo desítky kusů (ne vždy v ideálním stavu), a to převážně na území bývalého Rakousko-Uherska. V České republice se několik menších dochovalo v českobudějovické diecézi (Doudleby, Kaplice, Rapšach, Paseka), jeden z rozměrnějších známe z kostela sv. Mořice v Olomouci.

 

Do sbírek Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm darovala Zbitkův Boží hrob v roce 2005 Římskokatolická farnost v Novém Hrozenkově. Tam se o něm první záznamy objevují v inventáři fary už před rokem 1873, v kostele se využíval až do poloviny 90. let 20. století. Teprve při muzejní dokumentaci se ho kurátorům Valašského muzea v přírodě podařilo ztotožnit s produkcí zmiňované Zbitkovy olomoucké dílny. Podrobný archivní a terénní průzkum následoval v letech 2013-2014 rozsáhlý restaurátorský a konzervační zásah, na němž se podílel Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli a Oddělení péče o sbírky Valašského muzea v přírodě. Repliky scházejících skleněných kamenů vyrobil pan Ondřej Zajíc z dílny broušení a rytí kamenů ze Střední umělecko-průmyslové školy a VOŠ v Turnově.

 

S jedním z unikátních artefaktů – transparentním mozaikovým Božím hrobem z dílny olomouckého mistra sklenáře Eduarda Zbitka z 2. poloviny 19. století se návštěvníci mohou seznámit v kostele sv. Anny do 15. května 2016.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English