Cesta: Aktuality / Tiskové prohlášení VMP k vodnímu náhonu


Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sděluje, že na počátku letošní sezóny nemůže svým návštěvníkům zajistit ukázkový provoz mlýna, hamru a dalších mechanizmů muzea poháněných vodou, které jsou součástí areálu Mlýnské doliny.

Důvodem je skutečnost, že po úmrtí pana Ing. Břetislava Paláčka v roce 2008, který byl vlastníkem vodního náhonu postaveného na pozemku p.č. 3690/1 v obci Rožnov pod Radhoštěm, katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, jsou novými spoluvlastníky této nemovitosti jeho tři děti, se kterými probíhá jednání o odprodeji resp. pronájmu.

Vzhledem k tomu, že současní spoluvlastníci vodního náhonu nedali Valašskému muzeu souhlas k jeho užívání, nemohlo být dokončeno ani vodoprávní řízení k odběru povrchové vody z řeky Bečvy, z níž je voda do Mlýnské doliny přiváděna.

V Rožnově p. R., dne 27. dubna 2010

Ing. Vítězslav Koukal, CSc.

ředitel VMP


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English