Cesta: Aktuality / Stanovisko Ministerstva kultury k projektu Valašského muzea v přírodě


Stanovisko Ministerstva kultury k projektu Valašského muzea v přírodě

27.2.2012 — MK

Informace o hrozbě vrácení dotací ve výši cca 70 mil. Kč z tzv. Norských fondů se opírá o zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten v roce 2011 napadl postup Valašského muzea v přírodě při zadávání veřejných zakázek v roce 2007 při realizaci projektu „Muzeum v přírodě a lidová architektura v nových formách prezentace kulturního dědictví“. K opačným závěrům než NKÚ dospěli zpracovatelé několika nezávislých odborných posudků.

Ti shodně konstatují, že Valašské muzeum v přírodě nepochybilo, když stavební práce zadávalo samostatně, a to jednak na základě charakteru těchto prací, a jednak na základě různých (oddělených) staveb a míst jejich realizace. Nezávislé posudky odborníků na stavebnictví a problematiku veřejných zakázek upozorňují na rozdílnost a vzájemnost nesouvislost například vybudování multimediální prezentace v „Janíkově stodole“, instalace kuchyně se vzduchotechnikou ve „Vaškově hospodě“ a odborně specifické rekonstrukce objektu lidové architektury, nebo instalace požárního systému. Experti rovněž upozorňují na neúčelnost sloučení všech stavebních (rozdílných) prací do jedné, resp. dvou zakázek (jak předpokládá NKÚ) s ohledem na to, že stavební práce probíhaly za plného návštěvnického provozu, ale ve třech samostatných areálech (s jinou historií a obsahovou náplní) a navíc byly realizovány v jiných letech. Například z posudku brněnského znaleckého ústavu citujeme následující shrnutí dílčích závěrů:

„Posuzované stavby a jednotlivé celky jsou natolik specifické z hlediska jejich lokalizace (místní i časové), z hlediska stavebně-technických a stavebně-právních kritérií, z hlediska použitých odlišných stavebních a řemeslných technologií, že bylo možno je rozdělit do více zakázek!"

Postup zadavatele byl při rozdělení veřejných zakázek na dílčí plnění správný a zadavatel při zadávání veřejných zakázek nerozdělil účelově předmět veřejné zakázky a tedy neporušil zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“.

S hodnocením posudků se v zásadě shoduje i názor Ministerstva financí, které je Národním kontaktním místem pro Finanční mechanizmy EHP/Norska a Ministerstva kultury, které je Kontaktním místem pro oblast kulturního dědictví.

Zda Valašské muzeum v přírodě při zadávání veřejných zakázek pochybilo, posoudí Úřad pro hospodářskou soutěž, který má k dispozici nejen zprávu NKÚ, ale i všechna vyjádření a odborné posudky.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English