Cesta: Aktuality / Rekordní návštěvnost muzea v roce 2016


Valašské muzeum v přírodě přilákalo rekordní počet návštěvníků


Počet návštěvníků, kteří v roce 2016 navštívili Valašské muzeum v přírodě, překonal očekávání. „Branami muzea prošlo v loňském roce 315 626 návštěvníků, což je o 28 962 více než v roce předešlém. Jedná se o největší návštěvnost za posledních třináct let,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

V uplynulém roce jsme vedle naší stálé nabídky připravili řadu nových programů s cílem oživení všech areálů muzea. Nově vznikly pořady Ondrášova valaška, Bouráme bariéry, První prázdninový den, Přivítání školního roku, nechyběly koncerty dechových hudeb, Hradní stráže ČR.  Netradiční bylo i Setkání fujaristů, program Hravá dědina ve Valašské dědině, Sklářská sobota a Rozmarné léto v areálu Mlýnské doliny. Pestrá byla paleta výchovně-vzdělávacích programů, které se těší velké oblibě.

„Za účasti ministra kultury Daniela Hermana jsme otevřeli novou stálou expozici ‚Jak jde kroj, tak se stroj,‘ která na ploše 625 m2 představuje tradiční odívání na Valašsku. Expozice využívá nejmodernějších prezentačních trendů v současném muzejnictví a byla spolufinancována z Finančních mechanismů EHP a z Norska. Novinkou loňského roku bylo také otevření nové vstupní expozice v Domě Pod Strání s názvem ‚Valašská dědina - opravdu zmizelý svět?‘ Cílem výstavy je vyzvat návštěvníka k silnějšímu vnímání spojitostí dneška a minulosti,“ sdělil ředitel muzea.

Na prknech muzea vystoupilo celkem 2 800 účinkujících. Návštěvnicky nejúspěšnější byly pořady Velikonoce na Valašsku, Vánoční jarmark, Starodávný jarmark, Zvonečkový jarmark a Dny řemesel a setkání kovářů.

„Velice si vážíme přízně návštěvníků, kteří se zájmem přijíždějí poznávat historii, tradice a zvyky Valašska. Pevně věřím, že v letošním roce muzeum nabídne spoustu možností k novému poznání,“ pozval všechny do muzea Jindřich Ondruš.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English