Cesta: Aktuality / První příměstské tábory v muzeu


Ohlédnutí za příměstskými tábory na ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R. 

 

Muzejní příměstský tábor 25. – 29. 7. 2016

Poslední červencový týden se na půdě muzea uskutečnil první příměstský tábor určený dětem z Rožnova pod Radhoštěm a blízkého okolí. Pro 20 dětských účastníků byl připraven bohatý program složený z pohybových, poznávacích a řemeslných aktivit.

Děti díky táboru navštívily všechny tři areály VMP, kde pro ně byly připraveny speciální prohlídky – v Dřevěném městečku si zahrály na průvodce, ve Valašské dědině se při ochutnávce buchet seznámily s tradiční stravou obyvatel Valašska v minulosti, v Mlýnské dolině si mohly vyzkoušet práci kováře. 

Děti si také vyzkoušely pekařské, voskařské nebo košíkářské řemeslo. Alespoň v základu se naučily zpracovávat ovčí vlnu metodou suchého plstění, či keramickou hlínu metodou modelování. Domů si sebou odnesly také hadrovou panenku a papírové větrníky.

Jedno odpoledne jsme strávily na výletě v Hážovicích, kde jsme navštívily Kozí farmu Zerlinu. Děti si zde mohly zkusit podojit kozu, následně vyhnaly celé stádo na pastvu. Prohlídka byla ukončena ochutnávkou produktů z kozího mléka.

Lektorkami tábora byly Bc. Markéta Hošťálková a Mgr. Kristýna Pončíková. Velké díky patří také kolegyním Mgr. Heleně Cviklové, Bc. Aleně Fojtáškové, Mgr. Kláře Binderové, Bc. Denise Hrůzkové, Mgr. Sabrině Pasičnykové a Bc. Pavlíně Poláškové, které ochotně pomohly s organizací tábora.

 

Příměstský tábor Valašenky 1. – 5. 8. 2016

První srpnový týden probíhal v našem muzeu již druhý ročník příměstského tábora dětí z DFS Valašenka, který působí při ZŠ Vidče. Děti se vzájemně velice dobře znají, každý týden se setkávají na zkouškách, jsou zvyklé, že spolu musí kooperovat, taktéž je u nich zjevný zájem o tradice a folklor všeobecně, a proto na ně mohly být kladeny větší nároky ohledně znalostí prostředí našeho muzea.

V průběhu jednoho týdne toho účastníci tábora stihli opravdu hodně – navštívili všechny tři areály muzea, kde slyšeli mnoho zajímavých poznatků. Jeden den se zúčastnili programu, který pro ně nachystali pracovníci CHKO Beskydy – Mgr. František Jaskula a Ing. František Šulgan, za což jim patří velké díky. Zábavnou formou se tak děti naučily poznávat místní dřeviny, rostliny, ale také hnízda některých ptáčků. V rámci tábora děti navštívily i Ranč Bučiska, seznámily se s provozem ve stájích a nakonec se mohly projet na koních. Všechny tyto činnosti byly prokládány nejrůznějšími hrami a pohybovými aktivitami. Díky Mgr. Tomáši Grossovi měly děti možnost navštívit i Jurkoviču rozhlednu, tak trochu netradičně, v noci.

Poslední den probíhala v areálu Valašské dědiny závěrečná táborová soutěž. Celý týden u sebe děti nosily své zápisníky, kde pečlivě zaznamenávaly každý nový poznatek. V rámci soutěže odpovídaly na zapeklité otázky a pomocí správných odpovědí se dostaly k indiciím, které je navedly k místu, kde byl skryt poklad.

Instruktorkou tábora byla Radka Jaskulová, vedoucími pak Michaela Bařinová, Michaela Kleinová a Kristýna Pončíková. Poděkování za nadšenou pomoc patří také jedné z maminek, Kateřině Obroučkové.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English