Cesta: Aktuality / Podpis smlouvy se zhotovitelem výstavy


Zahájení realizace dlouhodobé výstavy „Jak jde kroj, tak se stroj“, bylo 26. května slavnostně stvrzeno podpisem smlouvy se zhotovitelem, kterým se stala firma Art Consultancy s.r.o. z Opavy.


Smlouvu podepsali ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. Ing. Jindřich Ondruš a MgA. Tomáš Skalík, zástupce vítězné firmy.


Nová expozice bude umístěna na ploše 625 m2 ve 2. podlaží výstavních prostor objektu Sušáku a měla by návštěvníkům nejméně na 5 let představit různé podoby tradičního odívání na Valašsku, především pak v oblasti Rožnovska v období od konce 18. století až po současnost. Bude se jednat o historicky první dlouhodobou výstavu valašských krojů a tradičního textilu uskutečněnou v takovém rozsahu.


„Do výstavy budou rovněž zakomponovány i moderní výstavní prvky tak, aby bylo toto téma přiblíženo i mladší generaci. Součástí projektu je také digitalizace textilních sbírkových předmětů a jejich zpřístupnění v online katalogu sbírek Valašského muzea v přírodě. Katalog je přístupný na webových stránkách muzea,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.


V rámci programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ financovaného z fondu EHP (EEA Grants) bude hrazeno 80 % celkových nákladů na projekt z celkové výše 21 128 900,- Kč. 20 % finančních prostředků na kofinancování (spolufinancování) bude poskytnuto z prostředků Ministerstva kultury ČR. Partnerem projektu je muzeum Maihaugen v norském Lillehammeru.


Termín ukončení výstavby expozice je 30. října 2016. Následně bude po zkušebním provozu expozice zpřístupněna veřejnosti.

 

VMP se ztotožňuje se stanoviskem Ministerstva financí. Z EHP a Norských fondů bylo čerpáno v letech 2007-2011 celkem cca 100 mil.Kč na projekt zachování kulturního dědictví. V současné době realizujeme z fondů EHP a Norska projekt „Jak jde kroj, tak se stroj“ jehož hodnota činí 21 mil. Kč.

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English