Cesta: Aktuality / Nové zápisy do Knihy paměti kraje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm


Dne 30. dubna 2013 se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnilo další jednání Rady starších, poradního orgánu ředitele muzea. Ta projednala a následovně schválila zápisy níže uvedených významných osobností kulturního a společenského života Valašska do Knihy paměti kraje a zároveň zde bylo projednáno zřízení pamětní desky Janu Rokytovi na Valašském Slavíně.

 1. A.             Projednané a schválené návrhy na zápis do Knihy paměti kraje
  1. Rudolf Janda – právník, překladatel, spisovatel a fotograf
  2. Mojmír Trávníček – literární kritik a editor
  3. Jan Rokyta – muzikant, folklorista, skladatel, rozhlasový redaktor
  4. František Potočný – filmař a fotograf
  5. Gustav Adolf Říčan – přírodovědec a botanik
  6. Jan Bubela – botanik

 

 1. B.             Projednán návrh na uložení ostatků a zřízení náhrobku na Valašském Slavíně
  1. Jan Rokyta – muzikant, folklorista, skladatel, rozhlasový redaktor

-       jedná se o realizaci pamětní desky na Valašském Slavíně

 

Rada starších je poradní orgán ředitele VMP, který posuzuje jednotlivé návrhy na zápis osobností do Knihy Paměti kraje nebo návrhy na uložení osob na Valašský Slavín. Byla zřízena ředitelem muzea v roce 2006 jako odborná komise muzea a v současné době má 13 členů z řad významných osobností společenského života Valašska.

Kniha paměti kraje byla zřízena v roce 2005 rozhodnutím ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Formou zápisu v ní mohou být důstojně připomenuty významné osobnosti, které se výrazně zasloužily o rozvoj a prospěch regionu Moravské Valašsko. Jednotlivé návrhy pro zápis do Knihy Paměti kraje posuzuje výše uvedený poradní orgán ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Grafická úprava záznamů osobností je inspirovaná tradičními ornamenty a je provedena na listech ručního papíru, celá kniha má dřevořezbou zdobené dřevěné desky. Takto mohou být připomenuti i ti, jejichž ostatky nemohou být uloženy na Valašský Slavín.

Valašský Slavín je místem připomenutí a uctění života a díla významných osobností východní Moravy, které se zasloužily o rozkvět a povznesení Moravského Valašska. Valašský Slavín navazuje na tradici uctívání památky zasloužilých osobností založenou v roce 1970 formou hřbitova, který se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. Anny v areálu Dřevěného městečka.  Jsou zde náhrobky například zakladatelů muzea sourozenců Jaroňkových, bývalý ředitel muzea a významný etnograf pan Jaroslav Štika, sportovců a olympijských vítězů Emila Zátopka a Ludvíka Daňka, řady významných malířů, spisovatelů, národopisných pracovníků a muzikantů.Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English