Cesta: Aktuality / Ministr kultury slavnostně otevřel zrekonstruovaný kostel sv. Anny


 

V úterý 11. 12. 2018 ministr kultury ČR Antonín Staněk při návštěvě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm slavnostně otevřel zrekonstruovaný kostel sv. Anny v areálu Dřevěného městečka.

Stavební práce na sanaci kostela sv. Anny probíhaly od dubna do října 2018. Před samotnými stavebními zásahy bylo provedeno kompletní vyklizení interiéru, rozebrání dvou oltářů s obrazy, obrazy křížové cesty, ostatní vybavení a zabezpečení varhan. Byly demontovány lavice s topením a rozebrány dřevěné podlahy. Následovalo odizolování formou podřezání zdiva a tlaková injektáž. Aby byla odstraněna příčina zavlhání donátorských kamenů vzlínající vlhkostí, bylo provedeno sanační opatření formou dodatečné horizontální izolace pomocí injektáží. Na donátorských kamenech proběhl proces odsolování pomocí zábalů z buničin-bentonitového materiálu napuštěného demineralizovanou vodou. Restaurátorský zásah byl proveden in situ.

Práce na opravě kostela pokračovaly restaurováním kamenného soklu, vybudováním odvodnění kolem celého kostela a stažením povrchové vody do dešťové kanalizace. Na objektu byly doplněny i dřevěné střešní žlaby. Nápisy na donátorských kamenech byly uvedeny v soulad se zápisy v dobových kronikách, což je samo o sobě jedinečným přínosem celé rekonstrukce.

Náklady na rekonstrukci byly vyčísleny na dva a půl milionů korun. Na sanaci donátorských kamenů proběhla od roku 2015 do 2018 veřejná sbírka, která shromáždila sto šedesát tři tisíc korun.

Na závěr své návštěvy ministr kultury Antonín Staněk zavítal na edukační program Vánoce na dědině, kde se seznámil s vánočním zvykoslovím na Valašsku.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English