Cesta: Aktuality / Makety čičmianských objektů na půdě Valašského muzea v přírodě


První maketa rozebíratelného čičmianského domu v půdoryse 3x4 m prezentuje původní stavitelské technologie. Celá stavba je osazená na rohových dominantních kamenech, které v dávných dobách nahrazovali základy domu.

 

Jak uvádí paní starostka obce Mgr. Natália Dubnicayová „Dokumentuje  techniku staviteľstva domov v Čičmanoch. Základným stavebným materiálom  domov v Čičmanoch bolo drevo. Domy sa stavali na nárožných kameňoch  alebo nízkej kamennej podmurovke. Trámy  sú zakresané z dvoch strán. Špáry medzi trámami sa  vypchávali machom  a prekryté latkami. Celkové uzatvorenie je vykonané  špárovacími (fugovacími)  latami  , každá lata sa prispôsobuje samostatne  podľa tvaru brvna.“

 

Druhá maketa čičmianského domu (půdorys 3x4 m) je postavená také v původním stavitelském stylu, ale s cíleným zaměřením na vnější výmalbu typických čičmianských ornamentů na stěnách srubu domu.

 

Maketa rozebíratelného čičmanského domku v půdorysném rozměru 3m x 4m – ukázka púvodního stavitelství.

Celá stavba je  osazena na rohových dominantních kamenech, které v dávných časech suplovaly základ domu.

 

  1. Dokumentuje  techniku stavitelství domů v Čičmanech. Základním stavebním materiálem  domů v Čičmanech bylo dřevo. Domy sa stavěly na nárožních kamenech  nebo nízké kamenné podezdívce. Trámy  jsou otesané z dvou stran. Spáry mezi trámy se  vyplňovaly mechem  a byly překryté laťkami. Celkové uzavření je zhotoveno  spárovacími laťemi, každá laťka se přizpůsobuje samostatně podle tvaru břevna.
  2. Rohové spoje jsou  zhotovené formou šikmých čepů, které do seba navzájem zapadají a konstrukčně jsou řešené tak, že není potřeba hřebíků. Maximálně s použitím dřevěných hřebíků. V obvodových  stěnách   jsou osazena okna a dveře v původním stavitelském stylu čičmanských domů.
  3. V horní části obvodových stěn jsou  napříč uloženy  průvlaky , jejichž funkcí je převázat obvodové stěny  a vytvořit nosný základ pro strop,  krov a střechu.  Strop je  zhotovený z ručně hoblovaných desek, které jsou navzájem překryté, aby nevznikaly spáry po vysušení. Na okrajích průvlaků budou nainstalované pozednice, na kterých budou ukotveny krokve, které vytvářejí základ střechy.
  4. Napříč krokvím  jsou  přibity  laťe, které jsou v části okapu nahrazeny deskami a taktéž v hřebenové části střechy.
  5. V přední části střechy je tzv. pavlač s  charakteristicky vyřezávanými deskami  a podobně  s charakteristickým štítem čičmanského domu.
  6. Střecha bude pokryta dřevěným šindelem. V hřebenové části z návětrné strany přesahující cca o 10 cm .
  7. Odnímatelná střecha je  z jedné části pokryta šindelem – druhá polovina bude sloužit na ukázky řemeslné práce – osázení šindele. Odnímatelná je  polovina stropní konstrukce – ukázka montáže stropu .

 Druhá maketa čičmanského domu  bude postavena v původně popsaném stylu se zaměřením na venkovní výmalbu typických čičmanských ornamentů na venkovních stěnách srubového domu.  Rozměr domu 3m x 4m. Původně se domy nenatíraly žádným nátěrem. Vzory se malovaly na dřevo, původně  se malovaly hlinkou, později vápnem.

 Druhá maketa čičmanského domu  je  postavena v původním  stylu  se zaměřením na venkovní výmalbu typických čičmanských ornamentů na venkovních stěnách srubového domu. 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English