Cesta: Aktuality / Křest nové publikace k 90. výročí založení muzea


V sobotu 12. prosince 2015 proběhne při slavnostním zahájení Vánočního jarmarku


KŘEST NOVÉ PUBLIKACE

Uchováno budoucím generacím: Devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

 

V listopadu tohoto roku vydalo Valašské muzeum v přírodě publikaci s názvem Uchováno budoucím generacím, která vznikla v souvislosti s 90. výročím jeho založení. Jedná se o první knihu v historii muzea, která postihuje celý jeho sbírkový fond včetně pomocných a dokumentačních sbírkových celků. Na tvorbě knihy se podílelo dohromady patnáct autorů – kurátorů a restaurátorů muzejních sbírek. Aby čtenář lépe pochopil problematiku tvorby sbírkových kolekcí, jsou do knihy zařazeny také kapitoly o historii muzea a budování jednotlivých areálů, které přímo ovlivnily směřování sbírkotvorné činnosti muzea.

Kniha je rozdělena do tematických celků nazvaných Obživa, Způsob života, Dny všední a sváteční, Výtvarné umění a umělecké řemeslo, Sbírky historické, Dokumentační a studijní fondy. Toto rozdělení tvoří rámec, jehož prostřednictvím jsou představeny podsbírky a sbírkové skupiny. Jednotlivé kapitoly pak pojednávají o tvorbě sbírkových celků, o jejich vývoji a přístupech jednotlivých kurátorů, kteří významně ovlivnili současnou podobu dané sbírkové skupiny. Každá sbírková skupina je také blíže charakterizována včetně obrazového doprovodu. Kurátoři rovněž vybrali zajímavé či obzvláště významné jednotliviny, které na stránkách knihy blíže představují. Publikace je určena především badatelům přicházejícím do VMP za poznáním materiální kultury Valašska a širší sběrné oblasti VMP, odborné veřejnosti a dalším zájemcům o tradiční kulturu regionu.

 


 


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English