Cesta: Aktuality / Konference - Muzeum a identita


KONFERENCE - MUZEUM A IDENTITA

Ve dnech 23.-25. září se do Rožnova pod Radhoštěm sjeli etnologové a muzejníci z celé České republiky a Slovenska. Valašské muzeum v přírodě uspořádalo při příležitosti devadesátého výročí svého založení odbornou konferenci s názvem Muzeum a identita: role muzea v procesu formování lokální, regionální a národní identity. Toto téma bylo zvoleno, protože je rožnovskému muzeu velmi blízké – již od jeho založení je identita Rožnovanů i obyvatel Valašska s muzeem úzce spjata. Na jednu stranu to byli právě Rožnované, kdo muzeum stvořil a dal mu jeho podobu. Na druhou stranu muzeum zachovává tradiční kulturu, poznatky o ní předává veřejnosti a tím pomáhá utvářet pocit sounáležitosti lidí s jejich rodným krajem – Valašskem.

Konference se v průběhu tří dnů zúčastnilo kolem padesáti zástupců místních, regionálních i celonárodních muzeí, např. Muzea Novojičínska, Muzea Těšínska, Moravského zemského muzea, Národního ústavu lidové kultury, Souboru lidových staveb Vysočina, Východočeského muzea v Pardubicích a řady dalších. Ze Slovenska přijeli kolegové z Kysuckého muza v Čadci, Záhorského muzea ve Skalici, Múzea Slovenského národného povstania nebo Ľubovnianského múzea ve Starej Ľubovni. Zúčastnily se také zástupkyně Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury a kolegyně a kolegové z akademického prostředí – z Univerzity Karlovy, Akademie věd České republiky, Masarykovy univerzity, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, atd.

Dvoudenní program nabídnul dvacet čtyři příspěvků, jejichž obsah se pohyboval v několika rovinách. V prvé řadě jsme se zaměřili na identitu z pohledu etnologie – tedy na vztah lidí k místům a regionům, odkud pocházejí a na jejich vlastní sebeidentifikaci. Velmi zajímavé byly příspěvky týkající se identity menšinových kultur v České republice – zde zazněly například příspěvky pojednávající o vztahu romských občanů k brněnskému Muzeu romské kultury, nebo o tom, jak Vietnamci u nás slaví české Vánoce.

Stěžejní příspěvky pojednávaly o tvorbě místních muzeí, kdy místní obyvatelé přetvářejí staré a nevyužité budovy v lokální muzea, často prezentující nejen tradiční kulturu, ale především místní historii a odkaz významných osobností. Zabývali jsme se rovněž regionálními muzei a muzei v přírodě, které jsou specifické způsoby prezentace kulturního dědictví a tím zaujímají mezi ostatními muzei zvláštní místo.

Závěrečná část patřila roli muzea jako partnera pro laickou veřejnost a přinesla vhledy do toho, jakou odbornou pomoc lidé v muzeích nejčastěji hledají a jak jim muzeum může v jejich snahách pomoci. Jako významní zástupci této problematiky byly identifikovány rekonstrukce krojů a renovace roubených staveb. Všechny příspěvky budou shrnuty v kolektivní monografii, která vyjde v první polovině příštího roku.

Poslední den konferenčního programu byl zasvěcen studijní exkurzi do Včelařského muzea v Chlebovicích, muzea bičařství a řemenářství v Metylovicích a památníku v Raškovicích – třem zajímavým zástupcům lokálních muzeí na Frýdecko- Místecku. Konference naplnila přání organizátorů vytvořit živé fórum pro muzejní a akademické pracovníky, které by umožnilo sdílet nejrůznější zkušenosti a pohledy na velmi aktuální problematiku identity – tentokrát ve vztahu k muzeím, tedy místům jejího uchování.

Mgr. Eva Románková

náměstkyně pro odbornou činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English