Cesta: Aktuality / Veřejná sbírka na obnovu Libušína ukončena


Tři roky od požáru Národní kulturní památky Libušín skončila veřejná sbírka na její obnovu.


Na transparentním účtu byla celkem shromážděna částka 9 956 128,82 Kč. K tomu Nadační fond ČR na DMS vybral částku 931 108,36.  Celková částka činí 10,9 mil. Kč.

„Rád bych poděkoval všem, kteří přispěli na konto obnovy Libušína. Vážím si společného zájmu jednotlivců, firem, obcí i krajů. Oceňuji projekty, jejímž cílem bylo rozšíření povědomí o Libušínu a získání finančních prostředků na sbírku. Dřevo na celou stavbu – téměř 1 000  m³ daroval podnik Lesy ČR. Poděkování za těžbu a odvoz dříví patří Vojenským lesům a statkům ČR,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

Na obnově Libušína se již intenzivně pracuje. V areálu firmy Teslice CZ v Bystřičce aktuálně řemeslníci připravuji trámy na obnovu Libušína. Tesání se provádí tradičním ručním způsobem, pomocí seker. Použito je kvalitní dřevo ze zimní těžby. Po opracování trámů bude započato s roubením v hale. Podle klimatických podmínek bude následovat převoz na upravenou platformu Libušína.  Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English