Cesta: Aktuality / PhDr. Jaroslav Štika, CSc. - pietní akt


PhDr. Jaroslav Štika CSc. – pietní akt

 

Jaroslav Štika se narodil 1. dubna 1931 v  Rožnově pod Radhoštěm. V době dospívání, mimo studia na valašskomeziříčském gymnáziu, hraje na housle a chodí cvičit do Sokola. A tak není divu, že ho jeho strýc Miloš Kulišťák zlákal do Valašského krúžku kde se mladý muzikant, tanečník a zpěvák seznamuje s valašskými tanci a hudbou. Po maturitě Jaroslav Štika odchází studovat do Olomouce na pedagogickou fakultu Univerzity Palackého a po roce přestupuje na brněnskou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně , kde u profesora Antonína Václavíka začíná studovat etnografii. Pan profesor snad již nyní předurčil pozdější celoživotní zájem studenta o valašskou kulturu, o salašnictví, když mu jako téma disertační práce zadává „Salašnictví na Valašsku“. Po ukončení studia se Jaroslav Štika na krátkou dobu vrací domů a stává se jediným zaměstnancem valašského muzea .

V roce 1957 se vrací do Brna , tentokrát již do Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV.  Zde se začíná věnovat svému osudovému tématu – životu Valachů ve všech jeho aspektech, (pohybu Valachů po karpatském oblouku, salašnictví). Výsledky své badatelské práce zúročuje ve své kandidátské práci „Karpatské salašnictví na východní Moravě“.

Přestože ho vědecká činnost plně uspokojuje, nabídku na  návrat do rodného Rožnova neodmítne  a od 1. ledna 1972 nastupuje na místo ředitele Valašského muzea v přírodě, které zastává   plných 27 let, až do roku 1999.

Ani po svém odchodu do důchodu nepřestává s Valašským muzeem úzce spolupracovat, ale přece jen mu zbývá více času, a tak píše, publikuje a plně se zapojuje do kulturního dění.

Až teprve nemoc  ukončí 28.9.2010 jeho aktivní plnohodnotný život.

Nikdo z jeho blízkých, spolupracovníků ani ostatních Rožnovanů nepochybuje, že pan ředitel Štika je ten, kterému právem patří čestné místo uprostřed jeho dlouholetého životního působiště - ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Valašském Slavíně.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English